Fiat Punto: Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

Fiat Punto –> Znajomośæ zestawu wskaźników –> Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

OSTRZEŻENIE Zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej towarzyszy specyficzny komunikat i/lub ostrzeżenie akustyczne, gdy umożliwia to zestaw wskaźników. Są to krótkie informacje ostrzegawcze i nie należy ich uważać za wyczerpujące i/lub alternatywne względem tego, co podano w niniejszej Instrukcji obsługi, którą zawsze zalecamy uważnie przeczytać. W przypadku sygnalizowania awarii należy zawsze odnieść się do informacji podanych w niniejszym rozdziale.

OSTRZEŻENIE Komunikaty sygnalizujące awarię, ukazujące się na wyświetlaczu, podzielone są na dwie kategorie: poważne anomalie i mniej poważne anomalie. Anomalie poważne powodują wyświetlanie "cyklu" sygnalizacji w trybie powtarzającym się przez dłuższy czas. Anomalie mniej poważne wyświetlane są "cyklicznie" przez ograniczony czas. Cykl wyświetlania obu kategorii można przerwać poprzez naciśnięcie przycisku MENU/ . Lampka sygnalizacyjna w zestawie
wskaźników będzie się świecić, dopóki nie zostanie wyeliminowana przyczyna nieprawidłowego działania.

Trip computer

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR, "Trip computer" umożliwia wyświetlanie różnych parametró ...

Lampki sygnalizacyjne koloru czerwonego

Lampka sygnalizacyjna Co oznacza NIEZAPIĘTE PASY BEZPIECZEŃSTWATa lampka sygnalizacyjna świeci się, gdy samochód stoi, a pa ...

Categorie