Fiat Punto: Lampki sygnalizacyjne koloru niebieskiego

Fiat Punto –> Znajomośæ zestawu wskaźników –> Lampki sygnalizacyjne i komunikaty –> Lampki sygnalizacyjne koloru niebieskiego


Lampka sygnalizacyjna Co oznacza
ŚWIATŁA DROGOWE

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się po włączeniu świateł drogowych.

Symbole i komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu

Wskazania na wyświetlaczu  
AWARIA SYSTEMU LPG

Symbol ten wyświetlany jest w przypadku awarii w układzie LPG. Jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat. W takiej sytuacji należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat, kontynuując jazdę w trybie zasilania benzyną.

AWARIA UKŁADU ZASILANIA METANEM

Symbol ten wyświetlany jest w przypadku awarii w układzie zasilania metanem. Jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat. W takiej sytuacji należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat, kontynuując jazdę w trybie zasilania benzyną.

SYSTEM START&STOP AKTYWACJA/DEZAKTYWACJA SYSTEMU START&STOP (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Po włączeniu/wyłączeniu systemu Start&Stop w zestawie wskaźników zaświeca się lampka sygnalizacyjna
, a jednocześnie (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.
MOŻLIWE OBLODZENIE DROGI

Gdy temperatura zewnętrzna osiąga poziom nieprzekraczający 3C, wskazanie temperatury zewnętrznej na wyświetlaczu miga i pojawia się symbol, aby zasygnalizować możliwe oblodzenie drogi. Na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

PRZEGLĄDY OKRESOWE (SERVICE)

W miarę zbliżania się terminu obsługi okresowej ("przeglądu") na wyświetlaczu pojawiać się będzie napis "Service", za którym widnieć będą wartości kilometrów/mil pozostałych do wykonania planowanego przeglądu samochodu. Wskazanie to wyświetlane jest automatycznie, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR, kiedy do terminu planowego przeglądu pozostały 2000 km (lub równoważna wartość w milach) lub, gdzie przewidziano, 30 dni i pojawia się po każdym przekręceniu kluczyka w położenie MAR lub, dla wersji/rynków, gdzie przewidziano, co 200 km (lub wartość równoważną w milach). Należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wykona - oprócz operacji obsługowych przewidzianych w "Wykazie czynności przeglądów okresowych" - wyzerowanie tego typu wskazań (reset).

Lampki sygnalizacyjne koloru zielonego

Lampka sygnalizacyjna Co oznacza WŁĄCZENIE ELEKTRYCZNEGO WSPOMAGANIA KIEROWNICY "DUALDRIVE" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano ...

Bezpieczeñstwo

...

Categorie