Fiat Punto: Lampki sygnalizacyjne koloru czerwonego

Fiat Punto –> Znajomośæ zestawu wskaźników –> Lampki sygnalizacyjne i komunikaty –> Lampki sygnalizacyjne koloru czerwonego
Lampka sygnalizacyjna Co oznacza
NIEZAPIĘTE PASY BEZPIECZEŃSTWA

Ta lampka sygnalizacyjna świeci się, gdy samochód stoi, a pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy nie jest zapięty.

Ta lampka sygnalizacyjna miga i jednocześnie emitowany jest sygnał akustyczny (brzęczyk), gdy samochód jest w ruchu, a pasy bezpieczeństwa na miejscach przednich nie są prawidłowo zapięte.

W celu wyłączenia na stałe sygnału akustycznego (brzęczyka) systemu S.B.R. (Seat Belt Reminder) należy zwrócić się do ASO marki Fiat. W niektórych wersjach możliwe jest ponowne uaktywnienie systemu za pomocą menu ustawień.

OTWARTE DRZWI/POKRYWA KOMORY SILNIKA/POKRYWA BAGAŻNIKA

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się (w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat), kiedy jedne lub więcej drzwi albo pokrywa silnika lub pokrywa bagażnika są nieprawidłowo zamknięte. Gdy samochód jest w ruchu i otwarte są drzwi, emitowany jest sygnał akustyczny.

NISKI POZIOM PŁYNU HAMULCOWEGO/WŁĄCZONY HAMULEC RĘCZNY

Po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach.

Niewystarczająca ilość płynu hamulcowego: lampka ta zaświeca się, gdy poziom płynu hamulcowego jest poniżej wartości poziomu minimalnego, co może oznaczać wyciek płynu z układu hamulcowego. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się również specjalny komunikat.

Włączony hamulec ręczny

Lampka sygnalizacyjna zaświeca się, kiedy włączony jest hamulec ręczny. Jeśli samochód jest w ruchu, emitowane jest również odpowiedni sygnał akustyczny.

OSTRZEŻENIE Jeśli lampka ta zaświeca się podczas jazdy, należy sprawdzić, czy hamulec ręczny nie jest włączony.

UWAGA

44) Jeśli lampka
sygnalizacyjna zaświeca się podczas jazdy, należy natychmiast zatrzymać samochód i zwrócić się do ASO marki Fiat.
Lampka sygnalizacyjna Co oznacza
AWARIA EBD

Jednoczesne zaświecanie się lampek sygnalizacyjnych (czerwona) i
(żółto-pomarańczowa) przy
włączonym silniku oznacza usterkę systemu EBD lub niedostępność tego układu. W tym przypadku, przy nagłym hamowaniu może wystąpić zablokowanie kół tylnych, z możliwością poślizgu. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się również specjalny komunikat. Należy prowadzić bardzo ostrożnie samochód i zwrócić się natychmiast do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia układu.

AWARIA PODUSZKI POWIETRZNEJ

Po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Ciągłe świecenie się lampki sygnalizacyjnej oznacza awarię układu poduszek powietrznych. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się również specjalny komunikat.

MINIMALNY POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Lampka sygnalizacyjna zaświeca się, gdy poziom oleju silnikowego spada poniżej dopuszczalnej wartości minimalnej. Należy uzupełnić olej silnikowy do odpowiedniego poziomu. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się również specjalny komunikat.

UWAGA

45) Jeżeli lampka sygnalizacyjna   nie zaświeca się po
przekręceniu kluczyka w położenie MAR lub zaświeca się podczas jazdy, możliwe jest, że powstała anomalia w systemach bezpieczeństwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w przypadku kolizji lub - w ograniczonej ilości przypadków - uaktywnić się nieprawidłowo. Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO marki Fiat, aby natychmiast skontrolować system.

46) Awaria lampki sygnalizacyjnej (lampka
sygnalizacyjna zgaszona) sygnalizowana jest poprzez mignięcie, na dłużej niż 4 sekundy, lampki sygnalizacyjnej informującej o
wyłączeniu poduszki powietrznej po stronie pasażera.
Lampka sygnalizacyjna Co oznacza
NIEWYSTARCZAJĄCY POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć tuż po uruchomieniu silnika (gdy silnik pracuje na biegu jałowym, dopuszczalne jest lekkie opóźnienie zgaśnięcia lampki). Jeśli lampka sygnalizacyjna nadal świeci światłem stałym lub miga (w niektórych wersjach jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), należy zwrócić się do ASO marki Fiat.
AWARIA ELEKTRYCZNEGO WSPOMAGANIA KIEROWNICY "DUALDRIVE" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Jeżeli lampka sygnalizacyjna świeci się nadal (w niektórych wersjach wraz ze specjalnym komunikatem na wyświetlaczu), możliwe jest, że nie ma efektu wspomagania układu kierowniczego i - mimo, iż możliwe jest skręcanie kołami - może być wymagana większa siła przy obrocie kierownicą. W takiej sytuacji należy zwrócić się do ASO marki Fiat. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się również specjalny komunikat.
NIEWYSTARCZAJĄCE CIŚNIENIE OLEJU SILNIKOWEGO: Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć tuż po uruchomieniu silnika.

Niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego: lampka sygnalizacyjna świeci światłem stałym (w niektórych wersjach jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), w momencie, gdy system rozpozna niewystarczające ciśnienie oleju silnikowego.

UWAGA

47) Jeżeli lampka sygnalizacyjna zaświeca się podczas jazdy (w niektórych wersjach jednocześnie pojawia się komunikat na wyświetlaczu), należy natychmiast wyłączyć silnik i zwrócić się do ASO marki Fiat.

48) W przypadku zaświecenia się lampki sygnalizacyjnej należy jak najszybciej wymienić zużyty olej silnikowy, nie przekraczając nigdy 500 km od pierwszego zaświecenia się lampki. Nieprzestrzeganie podanych powyżej zaleceń może spowodować poważne uszkodzenie silnika oraz utratę gwarancji. Należy pamiętać, że zaświecenie się tej lampki sygnalizacyjnej nie jest związane z ilością oleju znajdującego się w silniku, dlatego w przypadku migania lampki nie potrzeba absolutnie uzupełniać silnika olejem.


Lampka sygnalizacyjna Co oznacza
Zużyty olej silnikowy (wersje Multijet z DPF-em) Lampka sygnalizacyjna miga, a w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się jednocześnie specjalny komunikat. W zależności od wersji lampka sygnalizacyjna może migać: przez 1 minutę co 2 godziny lub w cyklach 3-minutowych z przerwami, w których przez 5 sekund lampka ta jest wyłączona, dopóki olej nie zostanie wymieniony. Po pojawieniu się pierwszej informacji, przy każdym uruchomieniu silnika lampka sygnalizacyjna będzie migać, jak opisano wcześniej, do momentu wymiany oleju. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się również specjalny komunikat.

Miganie lampki sygnalizacyjnej nie powinno być uważane za usterkę pojazdu, gdyż ma na celu powiadomienie użytkownika, iż zwykła eksploatacja pojazdu doprowadziła do konieczności wymiany oleju. W niektórych wersjach, jeżeli olej nie zostanie wymieniony po osiągnięciu drugiego progu zużycia, w zestawie wskaźników zaświeci się także lampka sygnalizacyjna
i funkcjonowanie silnika zostanie ograniczone do 3000 obr./min. Jeżeli olej nadal nie zostanie wymieniony, po osiągnięciu trzeciego progu zużycia w celu uniknięcia uszkodzeń obroty silnika zostaną ograniczone do 1500 obr./min.

Olej w silniku ulega szybszemu zużyciu w następujących okolicznościach:

  • przeważająca jazda w mieście, która sprawia, że proces regeneracyjny DPF odbywa się częściej;
  • jazda na krótkich odcinkach uniemożliwiających osiągnięcie przez silnik właściwej temperatury;
  • powtarzające się przerywanie procesu regeneracyjnego sygnalizowane przez zaświecanie się lampki sygnalizacyjnej DPF.

UWAGA

21) Aby uniknąć uszkodzeń silnika, zaleca się wymienić olej silnikowy po zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej w trybie migającym. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.Lampka sygnalizacyjna Co oznacza
NADMIERNA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO SILNIK

Po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Ta lampka sygnalizacyjna zaświeca się (jednocześnie w niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat), gdy silnik jest przegrzany.

W przypadku jazdy normalnej: zatrzymać samochód, wyłączyć silnik i sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego w zbiorniku nie znajduje się poniżej znaku MIN. Jeśli tak jest, należy poczekać na ochłodzenie się silnika, a następnie odkręcić powoli i ostrożnie korek, dolać płynu chłodzącego i sprawdzić, czy poziom płynu ustalił się pomiędzy widniejącymi na zbiorniku znakami MIN i MAX. Ponadto należy sprawdzić wzrokowo, czy nie występują ewentualne wycieki płynu. Jeżeli przy następnym uruchomieniu silnika lampka zaświeci się ponownie, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

W przypadku używania samochodu w szczególnie trudnych warunkach (na przykład holowanie przyczepy pod górę lub jazda całkowicie obciążonym samochodem): zmniejszyć prędkość i - w przypadku gdy lampka świeci się nadal - zatrzymać samochód. Odczekać 2 lub 3 minuty przy włączonym silniku i delikatnie zwiększonych obrotach, aby spowodować szybszą cyrkulację płynu chłodzącego, a następnie wyłączyć silnik. Sprawdzić, czy poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, jak opisano wcześniej. W niektórych wersjach na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat.

OSTRZEŻENIE Po bardzo intensywnej jeździe zaleca się nie wyłączać silnika, ale pozostawić go włączonym i z lekko zwiększonymi obrotami przez kilka minut przed jego wyłączeniem.

AWARIA SKRZYNI BIEGÓW "DUALOGIC" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się, ale powinna zgasnąć po kilku sekundach. Lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników miga (jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat i emitowany jest sygnał akustyczny), w momencie rozpoznania awarii skrzyni biegów.

Ponadto na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące komunikaty: ograniczyć zmiany biegów, tryb manualny niedostępny, tryb automatyczny niedostępny, przegrzanie sprzęgła, nacisnąć pedał sprzęgła, nacisnąć pedał hamulca - uruchomienie opóźnione, bieg niedostępny, manewr niedozwolony, nacisnąć pedał hamulca i powtórzyć manewr, ustawienie dźwigni zmiany biegów na luzie (N).

UWAGA

49) W razie awarii skrzyni biegów należy możliwie jak najszybciej zwrócić się do ASO marki Fiat w celu sprawdzenia układu.

UWAGA

22) W przypadku, gdy komunikaty te nadal będą wyświetlane, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

23) W celu zachowania skuteczności sprzęgła nie należy używać pedału przyspieszenia, aby utrzymać pojazd w bezruchu (na przykład zatrzymując się na drodze pod górę); przegrzanie sprzęgła może spowodować jego uszkodzenie, należy więc użyć pedału hamulca i nacisnąć pedał przyspieszenia, gdy tylko podejmie się decyzję o wznowieniu jazdy. .

Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

OSTRZEŻENIA OGÓLNE OSTRZEŻENIE Zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej towarzyszy specyficzny komunikat i/lub ostrzeżenie akustyczne, gdy umo& ...

Lampki sygnalizacyjne koloru żółtego

Lampka sygnalizacyjna Co oznacza AWARIA SYSTEMU ABSPo przekręceniu kluczyka w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się ...

Categorie