Fiat Punto: Trip computer

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR, "Trip computer" umożliwia wyświetlanie różnych parametrów stanu działania samochodu. Funkcja ta składa się z dwóch oddzielnych trybów, nazywanych "Trip A" i "Trip B", w których monitorowana jest "podróż całkowita" samochodu (trasa), w sposób niezależny jeden od drugiego.

W "Trip A" wyświetlane są następujące wartości: "Temperatura zewnętrzna", "Zasięg", "Odległość przejechana", "Średnie zużycie paliwa", "Chwilowe zużycie paliwa", "Prędkość średnia", "Czas podróży" (czas jazdy).

W "Trip B" (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) wyświetlane są następujące wartości: "Odległość przejechana B", "Średnie zużycie paliwa B", "Czas podróży B (czas trwania podróży)". "Trip B" jest to funkcja, którą można wyłączyć.

Obie funkcje można zerować (reset - rozpoczęcie nowej podróży).

Aby wykonać zresetowanie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk TRIP na prawej dźwigni przy kierownicy.

UWAGA Wartości "Zasięg" i "Chwilowe zużycie paliwa" nie można wyzerować.

Menu ustawieñ

Aktywacja menu: nacisnąć krótko przycisk MENU  . Wybór pozycji menu: menu składa się z szeregu różnych pozycji. Pojedync ...

Lampki sygnalizacyjne i komunikaty

OSTRZEŻENIA OGÓLNE OSTRZEŻENIE Zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej towarzyszy specyficzny komunikat i/lub ostrzeżenie akustyczne, gdy umo& ...

Categorie