Fiat Punto: Menu ustawieñ

Aktywacja menu: nacisnąć krótko przycisk MENU  .


Wybór pozycji menu: menu składa się z szeregu różnych pozycji.

Pojedynczymi naciśnięciami przycisków + i - można poruszać się po liście menu ustawień i wybrać pozycję poprzez krótkie naciśnięcie przycisku MENU . Dla niektórych pozycji
przewidziane jest podmenu.

Menu ustawień składa się z następujących pozycji:

Przyciski sterujące

Przyciski sterujące znajdują się na panelu umieszczonym po lewej stronie kierownicy (rys. 44). + Do przewijania na ekranie odpowiednich opcji w gór ...

Trip computer

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR, "Trip computer" umożliwia wyświetlanie różnych parametró ...

Categorie