Fiat Punto: Przyciski sterujące

Fiat Punto –> Znajomośæ zestawu wskaźników –> Wyświetlacz –> Przyciski sterujące

Przyciski sterujące znajdują się na panelu umieszczonym po lewej stronie kierownicy (rys. 44).

+ Do przewijania na ekranie odpowiednich opcji w górę lub w celu zwiększenia wyświetlanej wartości.


Przyciski sterujące


Naciśnięcie krótkie, aby uzyskać dostęp do menu i/lub przejść do następnego ekranu lub potwierdzić żądany wybór.

Naciśnięcie długie, aby powrócić do ekranu standardowego.

- Do przewijania na ekranie odpowiednich opcji w dół lub w celu zmniejszenia wyświetlanej wartości.

Gear shift indicator

System GSI (Gear Shift Indicator), za pośrednictwem odpowiedniego wskazania w zestawie wskaźników sugeruje kierowcy moment zmiany biegu. Za pomocą systemu ...

Menu ustawieñ

Aktywacja menu: nacisnąć krótko przycisk MENU  . Wybór pozycji menu: menu składa się z szeregu różnych pozycji. Pojedync ...

Categorie