Fiat Punto: Gear shift indicator

Fiat Punto –> Znajomośæ zestawu wskaźników –> Wyświetlacz –> Gear shift indicator

System GSI (Gear Shift Indicator), za pośrednictwem odpowiedniego wskazania w zestawie wskaźników sugeruje kierowcy moment zmiany biegu. Za pomocą systemu GSI kierowca jest informowany o tym, że zmiana biegu w danym momencie umożliwiłaby zaoszczędzenie zużycia paliwa.

Ikona "SHIFT UP" ( SHIFT): GSI
sugeruje zmianę biegu na wyższy Ikona "SHIFT DOWN" ( SHIFT): GSI
sugeruje zmianę biegu na niższy.

Ikona będzie wyświetlana do momentu zmiany biegu przez kierowcę lub do momentu, w którym warunki jazdy nie powrócą do takich, w których nie będzie konieczna zmiana biegu w celu optymalizacji zużycia paliwa.

Wyświetlacz wielofunkcyjny konfigurowalny

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Na wyświetlaczu rys. 43 pojawiają się następujące wskazania: Godzina Data Licznik kilometr&oac ...

Przyciski sterujące

Przyciski sterujące znajdują się na panelu umieszczonym po lewej stronie kierownicy (rys. 44). + Do przewijania na ekranie odpowiednich opcji w gór ...

Categorie