Ford Fiesta: Zawieszanie ustawionej prędkości

Wciśnij pedał hamulca lub
przełącznik CAN RES.

Wskazówka: Układ przestanie kontrolować prędkość pojazdu. Lampka kontrolna układu kontroli prędkości nie zapali się, ale układ zachowa w pamięci wcześniej ustawioną prędkość.

Przywracanie ustawionej prędkości

Zapali się lampka kontrolna
układu kontroli prędkości, a układ podejmie próbę przywrócenia wcześniej ustawionej prędkości.

Wyłączanie układu kontroli prędkości

Układ nie zachowa w pamięci
wcześniej ustawionej prędkości. Lampka kontrolna układu kontroli prędkości nie zapali się.

Zmiana ustawionej prędkości

OSTRZEŻENIE Podczas zjazdu z pochyłości prędkość może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości prędkości. Układ ...

Przewożenie bagażu

...

Categorie