Ford Fiesta: Zmiana ustawionej prędkości

OSTRZEŻENIE

Podczas zjazdu z pochyłości prędkość może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości prędkości. Układ nie włączy hamulców. Zredukuj bieg i naciśnij przełącznik SET-, aby wspomóc układ w utrzymaniu ustawionej prędkości.

Wskazówka: Jeżeli przyspieszysz, wciskając pedał przyspiesznika, ustawienie prędkości nie zmieni się. Po zwolnieniu pedału przyspiesznika prędkość powróci do wcześniej ustawionej wartości.

Zmiana ustawionej prędkości


  1. Przyspieszanie
  2. Zwalnianie

Włączanie układu kontroli prędkości

Wskazówka: Układ jest gotów do ustawienia prędkości. Ustawianie prędkości Naciśnij, aby zachować i utrzymać aktualn& ...

Zawieszanie ustawionej prędkości

Wciśnij pedał hamulca lub przełącznik CAN RES. Wskazówka: Układ przestanie kontrolować prędkość pojazdu. Lampka kontrolna ...

Categorie