Ford Fiesta: Korzystanie z układu kontroli prędkości

Ford Fiesta –> Układ kontroli prędkości –> Korzystanie z układu kontroli prędkości

OSTRZEŻENIE

Nie korzystaj z układu kontroli prędkości podczas jazdy w dużym natężeniu ruchu oraz po krętych lub śliskich drogach.

Zasady działania

OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Układ kontroli prędkości umożliwia regula ...

Włączanie układu kontroli prędkości

Wskazówka: Układ jest gotów do ustawienia prędkości. Ustawianie prędkości Naciśnij, aby zachować i utrzymać aktualn& ...

Categorie