Ford Fiesta: Układ kontroli prędkości

Ford Fiesta –> Układ kontroli prędkości

Włączanie i wyłączanie kamery wstecznej

Przycisk włączający/wyłączający Naciśnij przycisk A, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć układ. ...

Zasady działania

OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Układ kontroli prędkości umożliwia regula ...

Categorie