Ford Fiesta: Włączanie i wyłączanie kamery wstecznej

Ford Fiesta –> Kamera tylna –> Korzystanie z kamery tylnej –> Włączanie i wyłączanie kamery wstecznej

Włączanie i wyłączanie kamery wstecznej


  1. Przycisk włączający/wyłączający

Naciśnij przycisk A, aby ręcznie włączyć lub wyłączyć układ.

Wyłączanie kamery wstecznej

Wskazówka:Wyświetlacz pozostanie włączony jeszcze przez chwilę, zanim się wyłączy.

Wyłącz bieg wsteczny.

Korzystanie z wyświetlacza

UWAGI Przeszkody znajdujące się powyżej kamery nie będą pokazywane. W razie potrzeby zbadaj przestrzeń za pojazdem. Oznaczenia s ...

Układ kontroli prędkości

...

Categorie