Ford Fiesta: Przewożenie bagażu

Ford Fiesta –> Przewożenie bagażu

Zawieszanie ustawionej prędkości

Wciśnij pedał hamulca lub przełącznik CAN RES. Wskazówka: Układ przestanie kontrolować prędkość pojazdu. Lampka kontrolna ...

Informacje ogólne

OSTRZEŻENIA Stosuj taśmy mocujące ładunek zatwierdzonego standardu, np. DIN. Pamiętaj, aby prawidłowo zamocować wszystkie luźne ...

Categorie