Ford Fiesta: Korzystanie z telefonu

Ford Fiesta –> Telefon –> Korzystanie z telefonu

Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat elementów sterowania znajdziesz w Instrukcji Obsługi Audio. Patrz Widok ogólny radioodtwarzacza (strona 169).

Wskazówka: Możesz wyjść z menu telefonu, naciskając jeden z przycisków wyboru źródła dźwięku: CD,RADIO lub AUX.

Wskazówka: Gdy jest o nich mowa, możesz zastosować przyciski ze strzałką w górę/w dół, przyciski wyszukiwania w górę/w dół skali oraz przycisk OK na kierownicy lub w zespole audio.

Rozdział ten opisuje funkcje telefoniczne zespołu audio.

System wymaga aktywnego telefonu komórkowego.

Nawet jeżeli telefon jest podłączony do systemu audio, można z niego korzystać w tradycyjny sposób.

Elementy sterowania telefonu

Pilot zdalnego sterowania Przycisk sterowania głosem i trybu pracy Połączenia przychodzące można przyjmować przez jednokrotne naciśnię ...

Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru za pomocą sterowania głosem Numery telefonów można wybierać za pomocą poleceń głosowych. Patrz Polecenia telefonu W ...

Categorie