Ford Fiesta: Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Ford Fiesta –> Telefon –> Korzystanie z telefonu –> Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Telefon komórkowy przyporządkowany do pojazdu można wykasować z pamięci systemu w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa telefoniczna.

1. Naciśnij przycisk PHONE.

2. Naciskaj przyciski poruszania się w górę/w dół, aż wyświetlona zostanie opcja WYBIERZ TELEFON.

3. Naciśnij przycisk OK.

4. Naciskaj przyciski poruszania się w górę/w dół, aby podświetlić właściwy telefon.

5. Naciśnij przycisk funkcyjny 1.

Zmiana aktywnego telefonu

Wskazówka: Telefony muszą być przyporządkowane do systemu, zanim będą mogły zostać uaktywnione. Wskazówka: Po przyporządk ...

Sterowanie głosem

...

Categorie