Ford Fiesta: Zmiana aktywnego telefonu

Ford Fiesta –> Telefon –> Korzystanie z telefonu –> Zmiana aktywnego telefonu

Wskazówka: Telefony muszą być przyporządkowane do systemu, zanim będą mogły zostać uaktywnione.

Wskazówka: Po przyporządkowaniu telefonu do systemu, staje się on telefonem aktywnym.

1. Naciśnij przycisk PHONE.

2. Naciskaj przyciski poruszania się w górę/w dół, aż wyświetlona zostanie opcja WYBIERZ TELEFON.

3. Naciśnij przycisk OK.

4. Przewiń zapamiętane telefony za pomocą przycisków poruszania się w górę/w dół, aby zobaczyć przyporządkowane do urządzenia telefony.

5. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać telefon, który ma być telefonem aktywnym.

Odbieranie drugiego przychodzącego połączenia

Wskazówka: Funkcja drugiego przychodzącego połączenia musi być aktywowana w telefonie. Jeżeli podczas trwania rozmowy przychodzi drugie poł ...

Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Telefon komórkowy przyporządkowany do pojazdu można wykasować z pamięci systemu w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa t ...

Categorie