Ford Fiesta: Nawiązywanie połączenia

Ford Fiesta –> Telefon –> Korzystanie z telefonu –> Nawiązywanie połączenia

Wybieranie numeru za pomocą sterowania głosem

Numery telefonów można wybierać za pomocą poleceń głosowych. Patrz Polecenia telefonu

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

1. Naciśnij przycisk PHONE.

2. Naciskaj przyciski ze strzałką w górę/w dół, aż pojawi się KSIĄŻKA TELEF.

3. Naciśnij przycisk OK.

Wskazówka: Możesz również skorzystać z klawiatury telefonu do wybrania pierwszej litery hasła, którego szukasz. Naciśnij kilkukrotnie odpowiedni numer odpowiadający danej literze, aż wyświetlona zostanie właściwa litera.

4. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę/w dół wybierz właściwy numer telefonu.

Wskazówka:Naciśnij i przytrzymaj przycisk ze strzałką w górę/w dół, aby przeszukać książkę telefoniczną w przód lub do tyłu.

5. Naciśnij przycisk OK, aby połączyć się z wybranym numerem telefonu.

Wybieranie numeru za pomocą klawiatury telefonicznej

1. Naciśnij przycisk PHONE.

2. Wybierz numer z klawiatury telefonicznej radioodtwarzacza.

3. Naciśnij przycisk OK.

Wskazówka: Jeżeli wpisałeś niewłaściwą cyfrę, naciśnij przycisk funkcyjny 3, aby usunąć ostatnią wpisaną cyfrę.

Przytrzymanie przycisku przez dłuższą chwilę spowoduje skasowanie całej linii cyfr.

Kończenie połączenia

Połączenia telefoniczne można kończyć przez:

Ponowne wybieranie numeru

1. Naciśnij przycisk PHONE.

2. Naciskaj przyciski ze strzałką w górę/w dół, aż wyświetlony zostanie SPIS POŁĄCZEŃ.

3. Naciśnij przycisk OK.

Wskazówka: Jeżeli aktywny telefon nie dostarcza listy połączeń wychodzących, można ponownie wybrać ostatnie wychodzące połączenie

4. Za pomocą przycisków poruszania się w górę/w dół wybierz właściwy spis połączeń.

5. Naciśnij przycisk OK.

6. Za pomocą przycisków poruszania się w górę/w dół wybierz właściwy numer telefonu.

7. Naciśnij przycisk OK.

Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru

1. Naciśnij przycisk PHONE.

2. Naciskaj przyciski ze strzałką w górę/w dół, aż wyświetlone zostanie POWTÓRZ WYB. NR.

3. Naciśnij przycisk OK.

Korzystanie z telefonu

Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat elementów sterowania znajdziesz w Instrukcji Obsługi Audio. Patrz Widok ogólny radioodtwarzacza ...

Odbieranie przychodzącego połączenia

Przyjmowanie przychodzącego połączenia Przychodzące połączenia można akceptować naciskając przycisk wyszukiwania w dół ...

Categorie