Ford Fiesta: Elementy sterowania telefonu

Ford Fiesta –> Telefon –> Elementy sterowania telefonu

Pilot zdalnego sterowania

Przycisk sterowania głosem i trybu pracy

Przycisk sterowania głosem i trybu pracy


Połączenia przychodzące można przyjmować przez jednokrotne naciśnięcie przycisku "MODE". Naciśnij przycisk ponownie, aby zakończyć połączenie.

Przyporządkowanie innego telefonu z funkcją Bluetooth

Przyporządkuj nowy telefon Bluetooth zgodnie z wymaganiami co do połączenia Bluetooth. Telefony zapisane w systemie dostępne są z listy w zespole aud ...

Korzystanie z telefonu

Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat elementów sterowania znajdziesz w Instrukcji Obsługi Audio. Patrz Widok ogólny radioodtwarzacza ...

Categorie