Ford Fiesta: Przyporządkowanie innego telefonu z funkcją Bluetooth

Ford Fiesta –> Telefon –> Ustawienia telefonu –> Przyporządkowanie innego telefonu z funkcją Bluetooth

Przyporządkuj nowy telefon Bluetooth zgodnie z wymaganiami co do połączenia Bluetooth.

Telefony zapisane w systemie dostępne są z listy w zespole audio.

Wskazówka: Można przyporządkować maksymalnie sześć urządzeń. Jeżeli sześć telefonów Bluetooth zostało przyporządkowanych do pojazdu, jeden z nich należy wykasować, aby przyporządkować nowy telefon.

Określanie telefonu jako telefonu aktywnego

Wskazówka: Jeżeli trwa połączenie w momencie, gdy używany telefon komórkowy zostanie wybrany jako telefon aktywny, połączenie zostani ...

Elementy sterowania telefonu

Pilot zdalnego sterowania Przycisk sterowania głosem i trybu pracy Połączenia przychodzące można przyjmować przez jednokrotne naciśnię ...

Categorie