Chevrolet Aveo: Zewnętrzne urządzenia audio

Korzystanie z menu CD

Zmiana trybu odtwarzania W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby wyświetlić menu CD. Obrócić pokrętło MENU-TUNE, ...

Odtwarzacz USB

Uwagi dotyczące korzystania z urządzeń USB  Nie można zagwarantować prawidłowego działania, jeżeli urządzenie USB z pami& ...

Categorie