Chevrolet Aveo: Korzystanie z menu CD

Zmiana trybu odtwarzania

Zmiana trybu odtwarzania


W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby wyświetlić menu CD.

Zmiana trybu odtwarzania


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać funkcję odtwarzania w losowej kolejności lub powtarzania, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE, aby ją włączyć (Wł.) lub wyłączyć (Wył.).

Menu CD → Lista utworów

Menu CD  Lista utworów


W przypadku płyty Audio CD obrócić pokrętło MENU-TUNE w menu CD, aby wybrać opcję Lista utworów, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby znaleźć żądany utwór, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby odtworzyć wybrany utwór.

Menu CD → Foldery

Menu CD Foldery


W przypadku płyty MP3 (WMA) obrócić pokrętło MENU-TUNE w menu CD, aby wybrać opcję Foldery, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądany folder, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE

Menu CD  Foldery


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby znaleźć żądany utwór, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby odtworzyć wybrany utwór z wybranego folderu.

Menu CD → Wyszukaj...

Menu CD  Wyszukaj...


W przypadku płyty MP3 (WMA) obrócić pokrętło MENU-TUNE w menu CD, przejść do opcji Wyszukaj..., a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Menu CD  Wyszukaj...


Nacisnąć ponownie przycisk MENUTUNE i obrócić pokrętło MENUTUNE, aby z wyświetlonej listy wyszukanych pozycji wybrać żądany tryb odtwarzania.

Wyświetlana jest liczba utworów dla kategorii Lista odtwarzania [iP]/ Wykonawca [iA]/Album [iL]]/Tytuł [iS]/ Gatunek [iG].

Menu CD  Wyszukaj...


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać żądaną kategorię, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE.

Menu CD  Wyszukaj...


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby znaleźć żądany utwór/tytuł, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE, aby odtworzyć wybrany utwór.

Odtwarzanie płyt CD/MP3

Główne przyciski/pokrętło (9) Przycisk CD/AUX Wybrać odtwarzacz płyt CD/MP3. (14) Przycisk z pokrętłem MENUTUNE  Obró ...

Zewnętrzne urządzenia audio

...

Categorie