Chevrolet Aveo: Odtwarzanie płyt CD/MP3

Główne przyciski/pokrętło

(9) Przycisk CD/AUX

Wybrać odtwarzacz płyt CD/MP3.

(14) Przycisk z pokrętłem MENUTUNE

(8) Przyciski SEEK


(4) Przycisk WYSUŃ Wysuwanie płyty.

(7) Przycisk INFORMATION [INFO] Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze.

Wsuwanie i odtwarzanie płyty

Wsuwanie i odtwarzanie płyty


Włożyć płytę przeznaczoną do odtworzenia do szczeliny na płyty zadrukowaną stroną do góry.

Wsuwanie i odtwarzanie płyty


Wsuwanie i odtwarzanie płyty


Jeżeli płyta przeznaczona do odtworzenia jest już włożona, naciskać przycisk CD/AUX, aby wybrać odtwarzacz płyt CD/MP3.

Wysuwanie płyty

Wysuwanie płyty


Aby wysunąć płytę, nacisnąć przycisk WYSUŃ i wyjąć płytę.

Zmiana odtwarzanego utworu

Zmiana odtwarzanego utworu


Nacisnąć jeden z przycisków SEEK
w trybie odtwarzania, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Utwory można łatwo zmieniać, obracając pokrętło Źródło [dSRCc] na kierownicy.

Zmiana odtwarzanego utworu


Można też obrócić pokrętło MENUTUNE, aby przejść do listy odtwarzanych utworów, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby dokonać zmiany.

Zmiana miejsca odtwarzania

Zmiana miejsca odtwarzania


Nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków SEEK
w trybie odtwarzania, aby szybko przewinąć utwór do tyłu lub do przodu. Puścić przycisk, aby wrócić do odtwarzania z normalną prędkością.

Podczas szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu głośność zostaje nieco zmniejszona i wyświetlany jest czas odtwarzania.

Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze

Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze


Nacisnąć przycisk INFORMATION [INFO] w trybie odtwarzania, aby wyświetlić informacje o odtwarzanym utworze.

Jeżeli na płycie Audio CD nie ma informacji o utworach, system wyświetli komunikat Brak informacji.

Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze


W przypadku plików MP3 (WMA) można wyświetlić dodatkowe informacje, obracając pokrętło MENU-TUNE, gdy wyświetlana jest informacja o utworze.

Przed użyciem odtwarzacza płyt CD

Ważne informacje dotyczące płyt Audio CD i MP3 (WMA) Przestroga Na wszelki wypadek nie należy wsuwać do odtwarzacza CD/MP3 (WMA) płyt D ...

Korzystanie z menu CD

Zmiana trybu odtwarzania W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby wyświetlić menu CD. Obrócić pokrętło MENU-TUNE, ...

Categorie