Chevrolet Aveo: Odtwarzacz iPod

Dotyczy tylko modeli obsługujących złącze odtwarzacza iPod.

Główne przyciski/pokrętło

Wymienione poniżej główne przyciski i elementy sterujące służą do odtwarzania plików muzycznych z urządzeń iPod.

(9) Przycisk CD/AUX

Naciskać ten przycisk, gdy podłączone jest urządzenie iPod, aby wybrać tryb odtwarzania z iPoda.

(14) Przycisk z pokrętłem MENUTUNE

(8) Przyciski SEEK


(7) Przycisk INFORMATION [INFO]

Wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze.

(16) Przycisk BACK


Kasowanie poprzedniej pozycji lub powrót to poprzedniego menu.

Podłączanie odtwarzacza iPod

Podłączanie odtwarzacza iPod


Pociągnąć i otworzyć osłonę znajdującą się nad deską rozdzielczą przed fotelem pasażera, aby podłączyć do złącza USB urządzenie iPod zawierające pliki muzyczne przeznaczone do odtworzenia.

Podłączanie odtwarzacza iPod


Podłączanie odtwarzacza iPod


Jeżeli urządzenie iPod przeznaczone do odtwarzania jest już podłączone, naciskać przycisk CD/AUX, aby wybrać odtwarzacz iPod.

Podłączanie odtwarzacza iPod


Pozostałe funkcje odtwarzania muzyki z urządzenia iPod są podobne do funkcji odtwarzacza płyt CD/MP3.

Zakończenie odtwarzania z iPoda

W celu zakończenia odtwarzania, nacisnąć przycisk RADIO BAND lub CD/AUX, aby wybrać inną funkcję.

Korzystanie z menu iPoda

Polecenia Kolejność losowa/ Powtórz/Wyszukaj... (w tym książki audio i kompozytorzy) dostępne w Menu iPoda są podobne do poleceń w Menu CD odtwarzacza płyt CD/ MP3, dodano tylko polecenie Odłącz iPoda. Patrz opis funkcji odtwarzacza płyt CD/MP3.

Menu iPoda → Odłącz iPoda

Menu iPoda  Odłącz iPoda


W trybie odtwarzania nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby wyświetlić Menu iPoda.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do opcji Odłącz iPoda, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE - zostanie wyświetlony komunikat informujący, że można bezpiecznie odłączyć urządzenie.

Odłączyć urządzenie iPod od złącza USB.

Wrócić do poprzednio używanej funkcji.

Odtwarzacz USB

Uwagi dotyczące korzystania z urządzeń USB  Nie można zagwarantować prawidłowego działania, jeżeli urządzenie USB z pami& ...

Zewnętrzne wejście dźwięku (AUX)

Dotyczy tylko modeli obsługujących złącze zewnętrznego źródła dźwięku. Główne przyciski/pokrętło Wymien ...

Categorie