Chevrolet Aveo: Zewnętrzne wejście dźwięku (AUX)

Dotyczy tylko modeli obsługujących złącze zewnętrznego źródła dźwięku.

Główne przyciski/pokrętło

Wymienione poniżej główne przyciski i elementy sterujące służą do odtwarzania przez system audionawigacyjny muzyki z podłączonych zewnętrznych źródeł dźwięku.

(9) Przycisk CD/AUX

Gdy podłączone jest zewnętrzne źródło dźwięku, naciskać ten przycisk, aby włączyć tryb zewnętrznego wejścia dźwięku (AUX).

(2) Pokrętło ZASILANIE/GŁOŚNOŚĆ Obrócić pokrętło, aby wyregulować głośność.

Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku

Podłączyć wyjście audio zewnętrznego urządzenia audio do wejścia AUX 1 lub 2.

Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku


Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku


Nacisnąć przycisk CD/AUX, aby przełączyć system na tryb zewnętrznego wejścia dźwięku, jeżeli zewnętrzne źródło dźwięku jest już podłączone.

Obrócić pokrętło POWER/VOLUME, aby wyregulować głośność.

Odtwarzacz iPod

Dotyczy tylko modeli obsługujących złącze odtwarzacza iPod. Główne przyciski/pokrętło Wymienione poniżej główne przyci ...

Telefon

...

Categorie