Chevrolet Aveo: Telefon

Zewnętrzne wejście dźwięku (AUX)

Dotyczy tylko modeli obsługujących złącze zewnętrznego źródła dźwięku. Główne przyciski/pokrętło Wymien ...

Bluetooth

Główne przyciski/pokrętło Wymienione poniżej główne przyciski i elementy sterujące służą do odtwarzania plików ...

Categorie