Chevrolet Aveo: Bluetooth

Główne przyciski/pokrętło Wymienione poniżej główne przyciski

i elementy sterujące służą do odtwarzania plików muzycznych i korzystania z funkcji telefonicznych urządzenia Bluetooth.

(9) Przycisk CD/AUX Gdy podłączone jest urządzenie Bluetooth z funkcją odtwarzacza muzycznego, naciskać ten przycisk, aby włączyć tryb odtwarzania audio przez Bluetooth.

(14) Przycisk z pokrętłem MENUTUNE

(8) Przyciski SEEK


 

Telefon

...

Podłączanie urządzeń Bluetooth

Rejestrowanie urządzenia Bluetooth Aby podłączyć urządzenie Bluetooth do systemu audio-nawigacyjnego, należy je zarejestrować. Najpierw w u ...

Categorie