Chevrolet Aveo: Bluetooth Audio

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Telefon –> Bluetooth –> Bluetooth Audio

Sposób odtwarzania audio przez Bluetooth

Odtwarzanie audio przez Bluetooth

Odtwarzanie audio przez Bluetooth


Naciskać przycisk CD/AUX, aby wybrać podłączone urządzenie Bluetooth, z którego ma być odtwarzane audio.

Jeżeli urządzenie Bluetooth nie jest podłączone, funkcji tej nie można wybrać.

Po aktywacji telefonu komórkowego lub urządzenia Bluetooth pliki muzyczne zostaną odtworzone.

Nacisnąć jeden z przycisków SEEK,
aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu lub nacisnąć i przytrzymać jeden z tych przycisków, aby przewinąć utwór szybko do przodu lub do tyłu.

Uwagi dotyczące odtwarzania audio przez Bluetooth

Komunikaty o błędach Bluetooth i postępowanie

Przestroga Komunikat ten zostanie wyświetlony, gdy przesyłanie kontaktów jest obsługiwane, ale wystąpi błąd urządzenia. Jeżeli tak się stanie, ponowić aktualizację urządzenia.

Podłączanie urządzeń Bluetooth

Rejestrowanie urządzenia Bluetooth Aby podłączyć urządzenie Bluetooth do systemu audio-nawigacyjnego, należy je zarejestrować. Najpierw w u ...

Zestaw głośnomówiący

...

Categorie