Chevrolet Aveo: Podłączanie urządzeń Bluetooth

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Telefon –> Bluetooth –> Podłączanie urządzeń Bluetooth

Rejestrowanie urządzenia Bluetooth

Aby podłączyć urządzenie Bluetooth do systemu audio-nawigacyjnego, należy je zarejestrować.

Najpierw w urządzeniu Bluetooth, które ma zostać podłączone za pomocą menu Ustawienia Bluetooth, włączyć możliwość jego wyszukiwania przez inne urządzenia Bluetooth.

Rejestrowanie urządzenia Bluetooth


Nacisnąć przycisk CONFIG i za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE wybrać Konfiguracja systemu → Ustawienia Bluetooth → Bluetooth → Powiąż urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE.

System audio-nawigacyjny można znaleźć, wyszukując urządzenie Bluetooth oczekujące na podłączenie.

Wprowadzić w urządzeniu Bluetooth kod zabezpieczający dla systemu audio-nawigacyjnego.

Jeżeli rejestracja urządzenia, które ma zostać podłączone do systemu audio-nawigacyjnego, zakończy się powodzeniem, na ekranie zostanie wyświetlona informacja o tym urządzeniu Bluetooth.

Rejestrowanie urządzenia Bluetooth


Podłączanie/usuwanie/odłączanie urządzeń Bluetooth

Podłączanie/usuwanie/odłączanie urządzeń Bluetooth


Przestroga Jeżeli jest już podłączone jakieś urządzenie Bluetooth, należy je najpierw odłączyć.

Najpierw w urządzeniu Bluetooth, które ma zostać podłączone za pomocą menu Ustawienia Bluetooth, włączyć możliwość jego wyszukiwania przez inne urządzenia Bluetooth.

Nacisnąć przycisk CONFIG i za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE wybrać Ustawienia → Ustawienia Bluetooth → Bluetooth → Lista urządzeń, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Podłączanie/usuwanie/odłączanie urządzeń Bluetooth


Za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE przejść od zarejestrowanego urządzenia Bluetooth do urządzenia, które ma zostać podłączone, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Podłączanie/usuwanie/odłączanie urządzeń Bluetooth


Za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE wybrać opcję Wybierz, aby zarejestrować urządzenie lub Usuń, aby je usunąć, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Podłączanie/usuwanie/odłączanie urządzeń Bluetooth


Aby odłączyć aktualnie podłączone urządzenie Bluetooth, wybrać to urządzenie z listy urządzeń, co spowoduje wyświetlenie opcji Odłącz, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Uwagi dotyczące rejestrowania/ podłączania urządzeń Bluetooth

Bluetooth

Główne przyciski/pokrętło Wymienione poniżej główne przyciski i elementy sterujące służą do odtwarzania plików ...

Bluetooth Audio

Sposób odtwarzania audio przez Bluetooth  Do systemu musi być podłączony i zarejestrowany telefon komórkowy lub urządzenie Bluetooth ...

Categorie