Suzuki Swift: Pasy bezpieczeństwa

Suzuki Swift –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa


Pasy bezpieczeństwa


Pasy bezpieczeństwa


OSTRZEZENIE Pasy bezpieczeństwa powinny być używane zawsze.

Występują trzy typy pasów bezpieczeństwa: "bezwładnościowe pasy zwijane", "3-punktowe pasy niezwijane", 2-punktowe pasy niezwijane".

Typ pasów zastosowany w tym pojeździe zależy od jego specyfikacji.

Aby zapiąć pas, należy przeciągnąć go przy pomocy klamry w poprzek ciała i wsunąć płytkę klamry w odpowiadającą jej szczelinę po przeciwnej stronie, aż do usłyszenia dźwięku zatrzaskiwania.

Pasy bezpieczeństwa


Aby zmniejszyć ryzyko wśliźnięcia się w razie wypadku pod pas, należy umieścić lędźwiową część pasa jak najniżej na biodrach i wyregulować pas, tak aby ściśle przylegał do ciała, w sposób właściwy dla danego typu pasa.

Upewnij się, że pas nie jest skręcony.

Dla rozpięcia pasa, przycisnąć przycisk zwalniający na klamrze.

Regulowane zagłówki

OSTRZEZENIE  Nigdy nie używaj samochodu, gdy zagłówki są wyjęte.  Nie próbuj regulować położenia z ...

Regulacja długości pasa

 Bezwładnościowy pas zwijany Podciągnąć część barkową pasa, poprzez klamrę, ku górze. Długoś ...

Categorie