Suzuki Swift: Regulacja długości pasa

Suzuki Swift –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Pasy bezpieczeństwa –> Regulacja długości pasa

Regulacja długości pasa


OSTRZEŻENIE Użytkownik nłe powinien robić żadnych modyfikacji ani uzupełnień, które bądź to uniemożliwiałyby działanie urządzeń usuwających luz pasa, bądź też ręczną regulację tego luzu.

Pasy bezpieczeństwa

OSTRZEZENIE Pasy bezpieczeństwa powinny być używane zawsze. Występują trzy typy pasów bezpieczeństwa: "bezw ...

Wieszak pasa bezpieczeństwa (w niektórych modelach)

OSTRZEŻENIE Wieszaki pasów bezpieczeństwa służą jedynie do przytrzymywania pasów, gdy siedzenia są złożone ...

Categorie