Suzuki Swift: Wieszak pasa bezpieczeństwa (w niektórych modelach)

Suzuki Swift –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Pasy bezpieczeństwa –> Wieszak pasa bezpieczeństwa (w niektórych modelach)

Wieszak pasa bezpieczeństwa


OSTRZEŻENIE Wieszaki pasów bezpieczeństwa służą jedynie do przytrzymywania pasów, gdy siedzenia są złożone. Gdy taśma pasa bezpieczeństwa zaczepiona jest o wieszak podczas użytkowania, pas bezpieczeństwa nie może zapewnić właściwej ochrony pasażera.

 

ZALECENIE Kiedy przesuwane jest oparcie fotela, należy się upewnić, że taśma pasa jest umieszczona na wieszaku, uniemożliwiając zahaczenie o oparcie, zawias lub zaczep fotela. Zapobiega to uszkodzeniom pasa.

Wieszak pasa bezpieczeństwa


Wieszak pasa bezpieczeństwa


Wieszak pasa bezpieczeństwa


Wieszak pasa bezpieczeństwa


Wieszak pasa bezpieczeństwa


OSTRZEŻENIE Pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich pasów po jakimkolwiek wypadku. Zespół pasa, który byl utyty podczas kolizji (z wyjątkiem drobnych) powinien być wymieniony, nawet jeśli uszkodzenia nie są widoczne. Zespól pasa, który nie był używany podczas wypadku, powinien być wymieniony, jeśliby nie działał prawidłowo lub był w jakikolwiek sposób uszkodzony.

 

OSTRZEŻENIE
 •  Nigdy nie pozwól na jazdę pasażera w przestrzeni bagażowej. W razie wypadku, ryzyko obrażeń osób, nie znajdujących się w fotelu z prawidłowo zapiętym pasem, jest znacznie zwiększone.
 •  Pasy bezpieczeństwa powinny być zawsze tak założone, aby ich część lędźwiowa przebiegała nisko wokół miednicy, a nie wokół brzucha. Pasy barkowe powinny przebiegać tylko przez ramię (od strony drzwi), a nigdy pod pachą.

  Taśmy pasa nie powinny być nigdy skręcone, a ich przyleganie do ciała jak na|większe, zapewniające jeszcze wygodę.

  Zapewni to ochronę dla jakiej pasy zostały skonstruowane, gdyż luźny pas jest mniej efektywny.

 •  Upewnij się, że każda klamra została wsunięta na właściwy dla niej uchwyt.

  Na siedzeniu tylnym możliwe jest skrzyżowanie klamer.

 •  Pas bezpieczeństwa nie powinien przylegać do twardych lub łamliwych przedmiotów w kieszeniach, albo na ubraniu.

  W razie wypadku takie przedmioty jak okulary, pióra Itp. przyciśnięte pasem mogą spowodować obrażenia.

 • Nigdy nie używaj tego samego pasa łącznie dla większej liczby pasażerów,a w szczególności nigdy nie pozwól na opasanie dziecka trzymanego na kolanach pasażera. W razie wypadku może to spowodować bardzo poważne jego obrażenia.
 •  Kobiety ciężarne powinny używać pasów, jednakże szczegółowych wskazówek co do ograniczeń w stosowaniu powinien udzielić lekarz.
 •  Okresowo sprawdzaj zespoły pasów bezpieczeństwa pod kątem zużycia I uszkodzeń. Pas powinien być wymieniony jeśli taśma uległa wystrzępieniu, zanieczyszczeniu lub jakimkolwiek uszkodzeniom. Istotna jest wymiana kompletnego pasa bezpieczeństwa po jego użyciu podczas kolizji, nawet jeśli uszkodzenia nie są widoczne.
 •  Nigdy nie należy przewozić niemowląt i małych dzieci bez prawidłowego ich zabezpieczenia. Urządzenia zabezpieczające dla dzieci są do nabycia i powinny być używane. Należy jednak upewnić się, że nabywane urządzenie spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Wskazówki udzielane przez producenta powinny być przeczytane i stosowane.

 •  Unikaj zabrudzenia taśm środkami czyszczącymi, olejami, chemikaliami, a zwłaszcza kwasem akumulatorowym.

  Czyszczenie może być bezpiecznie prowadzone przy pomocy wody i łagodnego mydła.

 •  Jeśli pas barkowy podrażnia szyję lub twarz jadącego dziecka, należy je przesunąć bliżej ku środkowi pojazdu.

Regulacja długości pasa

 Bezwładnościowy pas zwijany Podciągnąć część barkową pasa, poprzez klamrę, ku górze. Długoś ...

Urządzenia na kolumnie kierownicy

OSTRZEŻENIE Nie sięgaj poprzez koło kierownicy do żadnych urządzeń, grozi to ryzykiem obrażeń. ...

Categorie