Suzuki Swift: Regulowane zagłówki

Suzuki Swift –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Regulowane zagłówki

Regulacja foteli przednich


OSTRZEZENIE
  •  Nigdy nie używaj samochodu, gdy zagłówki są wyjęte.
  •  Nie próbuj regulować położenia zagłówków podczas jazdy.

Zagłówki są przewidziane dla zmniejszenia ryzyka obrażeń szyi w razie wypadku. Zagłówek należy ustawić w takim położeniu, aby górna krawędź zagłówka była jak najbliżej górnej krawędzi uszu użytkownika.

Regulacja foteli przednich


Aby podnieść zagłówek należy go pociągnąć do góry, aż do słyszalnego zaskoku. W celu opuszczenia, przycisnąć zagłówek, wciskając jednocześnie dźwignię blokującą. Jeśli zagłówek musi być wyjęty (w celu czyszczenia, wymiany itp.), wcisnąć dźwignię blokującą i wyciągnąć zagłówek całkowicie.

Składany fotel przedni (w modelach 3-drzwiowych)

Przedni fotel pasażera jest składany dla ułatwienia dostępu do tylnych siedzeń. Fotel można przesunąć z zewnątrz pojazdu przez p ...

Pasy bezpieczeństwa

OSTRZEZENIE Pasy bezpieczeństwa powinny być używane zawsze. Występują trzy typy pasów bezpieczeństwa: "bezw ...

Categorie