Renault Clio: Odblokowanie pojazdu

Odblokowanie pojazdu


Karta RENAULT w strefie 1 i przy zablokowanym pojeździe, wcisnąć przycisk 3 dźwigni 2 jednych z dwóch drzwi przednich: pojazd się odblokowuje.

Jedno naciśnięcie na przycisk 4 powoduje odblokowanie całego pojazdu.

Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych.

Uwaga: w ciągu trzech sekund po odblokowaniu przez wciśnięcie przycisku 3, blokada jest wstrzymana.

Odblokowanie pojazdu


Po zablokowaniu/odblokowaniu zamków pojazdu lub samej pokrywy bagażnika za pomocą przycisków karty RENAULT, funkcja blokowania i odblokowania zamków w trybie "wolne ręce" jest wyłączona.

Aby powrócić do funkcji "wolne ręce", należy powtórnie uruchomić pojazd.

 Sposób użycia

W pojazdach posiadających takie wyposażenie karta ta umożliwia, oprócz funkcji RENAULT nadajnika zdalnego sterowania, zablokowanie/odblokowanie zamk&oa ...

Blokowanie pojazdu

Istnieją trzy sposoby blokowania zamków pojazdu: zdalne blokowanie, blokowanie za pomocą przycisku 3, blokowanie za pomocą karty RENAULT. Zdalne bloko ...

Categorie