Renault Clio:  Sposób użycia

 Sposób użycia


W pojazdach posiadających takie wyposażenie karta ta umożliwia, oprócz funkcji RENAULT nadajnika zdalnego sterowania, zablokowanie/odblokowanie zamków bez dotykania karty RENAULT w przypadku, gdy znajduje się ona w strefie zasięgu 1.

Karty RENAULT nie wolno chować w miejscu, gdzie może się stykać się z innymi urządzeniami elektronicznymi (komputer, notes elektroniczny, telefon itd.), które mogą powodować zakłócenia działania systemu.

Karta renault typu "wolne ręce": używanie

...

Odblokowanie pojazdu

Karta RENAULT w strefie 1 i przy zablokowanym pojeździe, wcisnąć przycisk 3 dźwigni 2 jednych z dwóch drzwi przednich: pojazd się odblokowuje ...

Categorie