Renault Clio: Karta renault typu "wolne ręce": używanie

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Karta RENAULT –> Karta renault typu "wolne ręce": używanie

Karta renault z nadajnikiem zdalnego sterowania: sposób użycia

Odblokowanie drzwi i pokryw Nacisnąć na przycisk 1. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych ...

 Sposób użycia

W pojazdach posiadających takie wyposażenie karta ta umożliwia, oprócz funkcji RENAULT nadajnika zdalnego sterowania, zablokowanie/odblokowanie zamk&oa ...

Categorie