Renault Clio: Karta renault z nadajnikiem zdalnego sterowania: sposób użycia

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Karta RENAULT –> Karta renault z nadajnikiem zdalnego sterowania: sposób użycia

Odblokowanie drzwi i pokryw

Odblokowanie drzwi i pokryw


Nacisnąć na przycisk 1.

Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych.

Gdy odblokowanie samych drzwi kierowcy jest włączone:

Blokowanie drzwi i pokrywy bagażnika

Wcisnąć przycisk blokujący 2. Zablokowanie zamków zostaje zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych. Jeżeli jeden z elementów otwieranych (drzwi lub pokrywa bagażnika) jest otwarty lub niedomknięty, albo karta RENAULT pozostała w czytniku, następuje szybkie zablokowanie, a następnie odblokowanie zamków bez mignięcia świateł awaryjnych.

W przypadku, gdy pojazd został odblokowany, ale żaden z elementów otwieranych nadwozia nie został otwarty, po dwóch minutach następuje automatyczne zablokowanie zamków.

 

Przy pracującym silniku przyciski karty są nieaktywne.

Miganie świateł awaryjnych informuje o stanie pojazdu:

  •  jedno mignięcie wskazuje, że zamki pojazdu są całkowicie odblokowane;
  •  dwa mignięcia wskazują, że zamki pojazdu są całkowicie zablokowane.

Odblokowanie/Zablokowanie zamka bagażnika

Wcisnąć przycisk 4, aby odblokować/zablokować zamek bagażnika.

Alarm sygnalizujący, że karta RENAULT nie została wykryta

W przypadku otwarcia drzwi, gdy silnik jest włączony, a karta nie znajduje się w czytniku, wyświetla się komunikat "KARTA NIEWYKRYTA" i słychać sygnał dźwiękowy.

Komunikat alarmowy znika, gdy karta zostanie ponownie włożona do czytnika.

Funkcja "zdalne włączanie świateł"

Wciśnięcie przycisku 3 powoduje włączenie oświetlenia wnętrza na około 30 sekund.

Funkcja ta umożliwia np. odnalezienie pojazdu stojącego na parkingu.

Uwaga: ponowne naciśnięcie na przycisk 3 powoduje wyłączenie oświetlenia.

Informacje ogólne

Odblokowanie wszystkich zamków. Zablokowanie wszystkich zamków. Zdalne włączanie oświetlenia wewnętrznego. Blokowanie-odblokowanie ...

Karta renault typu "wolne ręce": używanie

...

Categorie