Renault Clio: Informacje ogólne

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Karta RENAULT –> Informacje ogólne

Informacje ogólne


  1. Odblokowanie wszystkich zamków.
  2. Zablokowanie wszystkich zamków.
  3. Zdalne włączanie oświetlenia wewnętrznego.
  4. Blokowanie-odblokowanie bagażnika.
  5. Wbudowany kluczyk.

Karta RENAULT umożliwia:

Trwałość baterii karty

Należy się upewnić, że bateria jest w dobrym stanie, odpowiada danemu modelowi i jest prawidłowo włożona. Okres eksploatacji baterii wynosi około dwóch lat: baterię należy wymienić, gdy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "BATERIA KARTYDO WYMIANY" (patrz Rozdział 5 "Karta RENAULT: bateria").

Gdy bateria jest rozładowana, można nadal zablokować-odblokować zamki i uruchomić silnik w samochodzie. Patrz paragraf "Blokowanie-odblokowanie pojazdu" w rozdziale 1 i "Uruchamianie silnika" w rozdziale 2.

Zasięg działania karty RENAULT

Zasięg działania karty RENAULT


Zakres ten zmienia się zależnie od otoczenia: należy zatem ostrożnie obchodzić się z kartą RENAULT, aby nie spowodować zablokowania lub odblokowania zamków przez przypadkowe wciśnięcie przycisku.

Wbudowany kluczyk 5

Wbudowany kluczyk służy do blokowania lub odblokowania przednich drzwi lewych, gdy karta RENAULT nie działa.

Dostęp do kluczyka 5

Nacisnąć na przycisk 6 i pociągnąć za kluczyk 5, następnie puścić przycisk.

Sposób użycia kluczyka

Patrz paragraf "Blokowanie, odblokowywanie zamków".

Gdy tylko znajdziecie się Państwo w pojeździe za pomocą wbudowanego kluczyka, należy schować go z powrotem w karcie RENAULT, a następnie wprowadzić kartę RENAULT do czytnika kart, w celu uruchomienia pojazdu.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi...

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

 

Rada Nie należy zbliżać karty do źródła ciepła, zimna lub wilgoci.

Nie należy umieszczać karty RENAULT w miejscach, w których mogłaby ulec wygięciu, a nawet przypadkowemu uszkodzeniu: może się tak zdarzyć na przykład, gdy usiądziemy na karcie schowanej w tylnej kieszeni ubrania.

 

Wymiana karty RENAULT lub konieczność posiadania karty zapasowej W przypadku zagubienia karty RENAULT, jak również gdy zechcą Państwo posiadać kartę zapasową, prosimy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

W przypadku wymiany karty RENAULT zachodzi konieczność odprowadzenia pojazdu wraz ze wszystkimi kartami RENAULT do Autoryzowanego Partnera marki, aby ustawić ponownie parametry początkowe całego systemu.

Do jednego samochodu można używać do czterech kart RENAULT.

 

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi...

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Karta RENAULT

...

Karta renault z nadajnikiem zdalnego sterowania: sposób użycia

Odblokowanie drzwi i pokryw Nacisnąć na przycisk 1. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych ...

Categorie