Renault Clio: Blokowanie pojazdu

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Karta RENAULT –> Blokowanie pojazdu

Blokowanie pojazdu


Istnieją trzy sposoby blokowania zamków pojazdu: zdalne blokowanie, blokowanie za pomocą przycisku 3, blokowanie za pomocą karty RENAULT.

Zdalne blokowanie

Mając przy sobie kartę RENAULT, gdy drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte, należy oddalić się od pojazdu: natychmiast po opuszczeniu strefy 1, nastąpi automatyczne zablokowanie zamków.

Uwaga: odległość, przy której możliwe jest zablokowanie zamków drzwi pojazdu zależy od uwarunkowań zewnętrznych.

Zdalne blokowanie


Zablokowanie zostaje zasygnalizowane jednym krótkim mignięciem, następnie jednym długim mignięciem świateł awaryjnych oraz sygnałem dźwiękowym.

Ten sygnał dźwiękowy można wyłączyć.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Jeżeli jeden z elementów otwieranych nadwozia (drzwi lub pokrywa bagażnika) jest otwarty lub niedomknięty, lub jeżeli karta znajduje się w kabinie (lub w czytniku kart), zablokowanie jest niemożliwe. W takim przypadku, nie rozlega się sygnał dźwiękowy, ani nie migają światła awaryjne.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi...

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Blokowanie za pomocą przycisku 3

Blokowanie za pomocą przycisku


Przy zamkniętych drzwiach i bagażniku i zablokowanym pojeździe, wcisnąć przycisk 3 dźwigni drzwi przednich. Zamki pojazdu zostają zablokowane. Zablokowanie jest sygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych.

Jeżeli jedne z drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte lub niedomknięte, następuje szybkie zablokowanie-odblokowanie zamków.

Blokowanie za pomocą przycisku


Uwaga: karta RENAULT musi znajdować się w strefie zasięgu (strefa 1), aby zablokowanie zamków przy pomocy przycisku było możliwe.

Uwaga: w ciągu trzech sekund po zablokowaniu zamków przez wciśnięcie przycisku 3, odblokowanie ich jest niemożliwe.

Blokowanie przy pomocy karty RENAULT

Gdy drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte, należy wcisnąć przycisk 5: zamki w pojeździe zostają zablokowane.

Zablokowanie zamków zostaje zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych.

Blokowanie przy pomocy karty RENAULT


Uwaga: maksymalna odległość, przy której możliwe jest zablokowanie zamków pojazdu zależy od uwarunkowań zewnętrznych.

Po zablokowaniu/odblokowaniu zamków pojazdu lub samej pokrywy bagażnika za pomocą przycisków karty RENAULT, funkcja blokowania i odblokowania zamków w trybie "wolne ręce" jest wyłączona.

Aby powrócić do funkcji "wolne ręce": ponownie uruchomić pojazd.

Cechy szczególne

Zablokowanie zamków pojazdu nie jest możliwe, gdy:

Cechy szczególne


Alarm sygnalizujący, że karta RENAULT typu "wolne ręce" nie została wykryta

Przy pracującym silniku, jeśli drzwi zostaną otwarte lub zamknięte, a karta nie znajduje się w strefie 6, wyświetli się komunikat "KARTA NIEWYKRYTA" oraz rozlegnie sygnał dźwiękowy.

Sygnał ostrzegawczy znika, gdy tylko karta ponownie znajdzie się w strefie 6.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi...

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Odblokowanie pojazdu

Karta RENAULT w strefie 1 i przy zablokowanym pojeździe, wcisnąć przycisk 3 dźwigni 2 jednych z dwóch drzwi przednich: pojazd się odblokowuje ...

Karta RENAULT: zabezpieczenie antywłamaniowe

W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, pozwala ono na zablokowanie zamków oraz uniemożliwia otwarcie drzwi za pomocą klamek wewnętrzny ...

Categorie