Renault Clio: Karta RENAULT: zabezpieczenie antywłamaniowe

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Karta RENAULT –> Karta RENAULT: zabezpieczenie antywłamaniowe

Karta RENAULT: zabezpieczenie antywłamaniowe


W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, pozwala ono na zablokowanie zamków oraz uniemożliwia otwarcie drzwi za pomocą klamek wewnętrznych (w razie stłuczenia szyby w celu otwarcia drzwi od wewnątrz).

Nigdy nie należy korzystać z funkcji zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi, jeżeli wewnątrz samochodu pozostała jakaś osoba.

Karta RENAULT: zabezpieczenie antywłamaniowe


Pojazd z kartą RENAULT

Wcisnąć dwa razy z rzędu przycisk 2.

Pojazd z kartą RENAULT typu "wolne ręce"

W przypadku odblokowanego pojazdu, użytkownik ma możliwość wcisnąć dwa razy z rzędu przycisk 3 drzwi kierowcy lub pasażera.

W każdym przypadku kierunkowskazy migają wolno dwa razy i szybko trzy razy, aby zasygnalizować zablokowanie.

Cecha szczególna: skorzystanie z funkcji antywłamaniowego zabezpieczenia zamków nie jest możliwe, gdy światła awaryjne lub światła pozycyjne są zapalone.

Po włączeniu zabezpieczenia antywłamaniowego za pomocą przycisku 2, funkcja zdalnego blokowania i odblokowania w trybie "wolne ręce" jest wyłączona.

Aby powrócić do funkcji "wolne ręce", należy powtórnie uruchomić pojazd.

Blokowanie pojazdu

Istnieją trzy sposoby blokowania zamków pojazdu: zdalne blokowanie, blokowanie za pomocą przycisku 3, blokowanie za pomocą karty RENAULT. Zdalne bloko ...

Otwieranie i zamykanie drzwi

Otwieranie z zewnątrz Drzwi przednie Po odblokowaniu, pociągnąć za uchwyt 1. Cecha szczególna karty RENAULT typu "wolne ręce" Przy zab ...

Categorie