Mazda 2: Zamykanie pokrywy komory silnika

1. Sprawdź pod pokrywą, czy wszystkie korki wlewów są na miejscu i czy nie pozostały pod nią żadne luźne elementy (np. narzędzia, pojemniki z płynami, itp.).

2. Unieś pokrywę i podtrzymując ją włóż podpórkę do zacisku mocującego.

Przed zamknięciem pokrywy sprawdź, czy podpórka jest prawidłowo zamocowana w zacisku.

Zamykanie pokrywy komory silnika


3. Obniż powoli pokrywę na wysokość około 20 cm nad jej pozycją zamknięcia, a następnie puść ją swobodnie.

PRZESTROGA

Przy domykaniu pokrywy nie dociskaj jej z nadmierną siłą, na przykład wywierając nacisk własnym ciałem.

W przeciwnym razie pokrywa może ulec uszkodzeniu.

Widok komory silnika

SKYACTIV-G 1.3 i SKYACTIV-G 1.5

SKYACTIV-G 1.3 i SKYACTIV-G 1.5


SKYACTIV-D 1.5

SKYACTIV-D 1.5


Otwieranie pokrywy komory silnika

1. Gdy samochód jest zaparkowany, pociągnij dźwignię w celu odblokowania pokrywy. 2. Włóż dłoń pod środkową cz ...

Olej silnikowy

UWAGA Wymiana oleju silnikowego powinna być wykonana przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. ...

Categorie