Mazda 2: Otwieranie pokrywy komory silnika

1. Gdy samochód jest zaparkowany, pociągnij dźwignię w celu odblokowania pokrywy.

Otwieranie pokrywy komory silnika


2. Włóż dłoń pod środkową część pokrywy komory silnika, przesuń dźwignię w prawo i unieś pokrywę.

Otwieranie pokrywy komory silnika


3. Aby podtrzymać otwartą pokrywę, podnieś podpórkę i włóż jej koniec do otworu wskazanego strzałką.

Otwieranie pokrywy komory silnika


Pokrywa komory silnika

OSTRZEŻENIE Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa komory silnika jest zamknięta i bezpiecznie zablokowana: W przeciwnym razie stwarza ona zagrożenie, ponieważ mo&# ...

Zamykanie pokrywy komory silnika

1. Sprawdź pod pokrywą, czy wszystkie korki wlewów są na miejscu i czy nie pozostały pod nią żadne luźne elementy (np. narzędzia, ...

Categorie