Mazda 2: Pokrywa komory silnika

OSTRZEŻENIE

Zawsze sprawdzaj, czy pokrywa komory silnika jest zamknięta i bezpiecznie zablokowana: W przeciwnym razie stwarza ona zagrożenie, ponieważ może otworzyć się podczas jazdy i spowodować, że kierowca nie będzie widział drogi, co może doprowadzić do poważnego wypadku.

Środki ostrożności obowiązujące przy wykonywaniu obsługi przez właściciela

Obsługa rutynowa Codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu zalecamy przeprowadzenie kontroli jak niżej: Poziom oleju silnikowego Poziom płynu chłodz ...

Otwieranie pokrywy komory silnika

1. Gdy samochód jest zaparkowany, pociągnij dźwignię w celu odblokowania pokrywy. 2. Włóż dłoń pod środkową cz ...

Categorie