Mazda 2: Plan obsługi wykonywanej przez właściciela

Mazda 2 –> Obsługa i konserwacja –> Plan obsługi wykonywanej przez właściciela

Plan przeglądów okresowych

UWAGA Przeglądy okresowe wykonuj w wymaganych terminach i przebiegach. Jeżeli w wyniku kontroli wizualnej lub pomiarów funkcjonalnych działa ...

Środki ostrożności obowiązujące przy wykonywaniu obsługi przez właściciela

Obsługa rutynowa Codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu zalecamy przeprowadzenie kontroli jak niżej: Poziom oleju silnikowego Poziom płynu chłodz ...

Categorie