Mazda 2: Plan przeglądów okresowych

Mazda 2 –> Obsługa i konserwacja –> Plan przeglądów okresowych

UWAGA

System kontroli emisji spalin i związane z nim układy

Układ zapłonowy i układ zasilania paliwem są bardzo ważne dla systemu kontroli emisji spalin oraz dla sprawnego działania silnika. Nie manipuluj przy nich.

Wszelkie kontrole i regulacje powinny być wykonywane przez specjalistyczny serwis.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Europa

Europa


Europa


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić

C: Oczyścić

T: Dokręcić

D: Spuścić

Uwagi:

*1 W krajach wymienionych poniżej wymieniaj świece zapłonowe co 10 000 km lub co 12 miesięcy, czyli częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Ukraina *2 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

*3 Wykonać korektę wtryskiwaczy paliwa.

*4 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe co 20 000 km lub co 12 miesięcy.

a) Jazda po drogach zapylonych

b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

d) Jazda w ekstremalnym upale

e) Jazda w warunkach górskich

*5 W przypadku modeli SKYACTIV-G 1.5 elastyczny plan wymiany oleju silnikowego można stosować tylko w niektórych krajach w Europie. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy. Elastyczny plan wymiany oleju silnikowego można stosować, jeśli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach innych niż wymienione poniżej

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych

c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

W przypadku wyboru elastycznego planu wymiany oleju silnikowego sterownik silnika samochodu oblicza pozostałą przydatność oleju w oparciu o warunki pracy silnika, a kierowca informowany jest o konieczności wymiany oleju poprzez świecącą się w zestawie wskaźników lampkę sygnalizacyjną z symbolem klucza.

Wymień olej silnikowy i filtr, gdy w zestawie wskaźników włączy się lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej. Ich wymiana jest konieczna przynajmniej raz w roku lub w ciągu 20 000 km od ostatniej wymiany oleju i filtra.

Kasowanie parametrów oleju jest konieczne za każdym razem, kiedy wymieniany jest olej silnikowy, niezależnie od wyświetlania komunikatu/lampki sygnalizacyjnej obsługi okresowej.

*6 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju co 10 000 km lub częściej.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych

c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

e) Jazda w ekstremalnym upale

f) Jazda w warunkach górskich

*7 W przypadku SKYACTIV-D 1.5 po wymianie oleju wykasuj parametry dla oleju silnikowego.

*8 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*9 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*10 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*11 Zamiana kół zalecana jest co 10 000 km.

*12 Aby system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) działał poprawnie (zależnie od wyposażenia), należy wykonać jego konfigurację.

*13 Sprawdź co roku datę ważności uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania obsługi okresowej. Wymień uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed końcem jego daty ważności.

Poza Europą

Izrael

Poza Europą


Poza Europą


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić

C: Oczyścić

T: Dokręcić

D: Spuścić

Uwagi:

*1 Wykonać korektę wtryskiwaczy paliwa.

*2 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe co 10 000 km lub częściej.

a) Jazda po drogach zapylonych

b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

d) Jazda w ekstremalnym upale

e) Jazda w warunkach górskich

*3 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju co 10 000 km lub częściej.

a) Jazda po drogach zapylonych

b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

d) Jazda w ekstremalnym upale

e) Jazda w warunkach górskich

*4 W przypadku SKYACTIV-D 1.5 po wymianie oleju wykasuj parametry dla oleju silnikowego.

*5 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

*6 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*7 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*8 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*9 Aby system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) działał poprawnie (zależnie od wyposażenia), należy wykonać jego konfigurację.

Rosja/Białoruś/Azerbejdżan/Kazachstan

Rosja/Białoruś/Azerbejdżan/Kazachstan


Rosja/Białoruś/Azerbejdżan/Kazachstan


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić

C: Oczyścić

T: Dokręcić

L: Nasmarować

Uwagi:

*1 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe co 7500 km lub co 6 miesięcy.

a) Jazda po drogach zapylonych

b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

d) Jazda w ekstremalnym upale

e) Jazda w warunkach górskich

*2 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju co 7500 km lub co 6 miesięcy.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych

c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

e) Jazda w ekstremalnym upale

f) Jazda w warunkach górskich

*3 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy co 2500 km lub co 3 miesiące.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych

c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

e) Jazda w ekstremalnym upale

f) Jazda w warunkach górskich

*4 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj filtr oleju silnikowego co 5000 km lub co 6 miesięcy.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych

c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

e) Jazda w ekstremalnym upale

f) Jazda w warunkach górskich

*5 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*6 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza co 7500 km lub co 6 miesięcy.

*7 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*8 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*9 Zamiana kół zalecana jest co 10 000 km.

*10 Aby system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) działał poprawnie (zależnie od wyposażenia), należy wykonać jego konfigurację.

*11 Sprawdź co roku datę ważności uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania obsługi okresowej. Wymień uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed końcem jego daty ważności.

Poza Izraelem/Rosją/Białorusią/Azerbejdżanem/Kazachstanem

Poza Izraelem/Rosją/Białorusią/Azerbejdżanem/Kazachstanem


Poza Izraelem/Rosją/Białorusią/Azerbejdżanem/Kazachstanem


Symbole stosowane w tabeli:

I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić.

R: Wymienić

C: Oczyścić

T: Dokręcić

D: Spuścić

Uwagi:

*1 W krajach wymienionych poniżej wymieniaj świece zapłonowe co 10 000 km lub co 12 miesięcy, czyli częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

Armenia, Angola, Boliwia, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kambodża, Kostaryka, Curacao, Salwador, Gruzja, Gwatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Jordania, Makau, Birma, Nigeria, Nikaragua, Peru, Syria *2 Wykonać korektę wtryskiwaczy paliwa.

*3 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamontowana.

Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, sprawdzaj paski napędowe częściej niż w zalecanych przedziałach czasowych.

a) Jazda po drogach zapylonych

b) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

c) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

d) Jazda w ekstremalnym upale

e) Jazda w warunkach górskich

*4 Jeżeli samochód jest eksploatowany głównie w warunkach podanych poniżej, wymieniaj olej silnikowy i filtr oleju częściej niż w zalecanych terminach.

a) Pojazd użytkowany jako radiowóz policyjny, taksówka lub samochód do nauki jazdy.

b) Jazda po drogach zapylonych

c) Silnik często pracuje na biegu jałowym lub z małą prędkością

d) Częsta jazda w niskich temperaturach lub tylko na krótkich odcinkach

e) Jazda w ekstremalnym upale

f) Jazda w warunkach górskich

*5 W przypadku SKYACTIV-D 1.5 po wymianie oleju wykasuj parametry dla oleju silnikowego.

*6 W przypadku wymiany płynu chłodzącego silnika zaleca się stosowanie płynu FL-22. Stosowanie innego płynu chłodzącego niż FL-22 może spowodować poważne uszkodzenia silnika i układu chłodzenia.

*7 W przypadku eksploatacji samochodu w terenie piaszczystym lub mocno zapylonym czyść lub wymieniaj filtr powietrza częściej, niż przewiduje to plan przeglądów okresowych.

*8 Sprawdź poziom i gęstość elektrolitu oraz wygląd zewnętrzny akumulatora. W przypadku eksploatacji samochodu na ekstremalnie gorących i ekstremalnie zimnych terenach, sprawdź poziom elektrolitu w akumulatorze, ciężar właściwy akumulatora i jego wygląd co 10 000 km lub co 6 miesięcy. Akumulator bezobsługowy wymaga jedynie sprawdzenia wyglądu zewnętrznego.

*9 Jeżeli hamulce są używane intensywnie (na przykład przy ciągłej szybkiej jeździe lub przy jeździe w górach), lub gdy samochód jest eksploatowany w wyjątkowo wilgotnym klimacie, wymieniaj płyn hamulcowy raz w roku.

*10 Aby system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) działał poprawnie (zależnie od wyposażenia), należy wykonać jego konfigurację.

*11 Sprawdź co roku datę ważności uszczelniacza zestawu do awaryjnej naprawy opony podczas wykonywania obsługi okresowej. Wymień uszczelniacz zestawu do awaryjnej naprawy opony na nowy przed końcem jego daty ważności.

Monitor obsługi okresowej

Monitor obsługi okresowej (System audio typu A/typu B)

Ten system udostępnia możliwość stosowania elastycznego planu wymiany oleju silnikowego*1. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy*2. Po wybraniu elastycznego planu wymiany oleju silnikowego lampka sygnalizacyjna z symbolem klucza w zestawie wskaźników włączy się w sytuacji, gdy pozostała przydatność oleju pozwala na przejechanie mniej niż 500 km lub ilość dni pozostała do wymiany wynosi mnie niż 15 (w zależności od tego, co nastąpi najpierw).

Metoda kasowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TRIP, gdy zapłon jest wyłączony, a następnie włącz zapłon.

Przytrzymuj nadal przycisk TRIP przez ponad 5 sekund. Główna lampka ostrzegawcza będzie migać kilka sekund, gdy tylko kasowanie zostanie ukończone.

*1 Stosowanie elastycznego planu wymiany oleju silnikowego możliwe jest tylko w niektórych modelach. W zależności od warunków pracy silnika jego sterownik oblicza pozostałą przydatność oleju.

*2 Po wybraniu elastycznego planu wymiany oleju silnikowego system przy każdej wymianie oleju silnikowego należy skasować jego parametry niezależnie od tego, czy wyświetlana jest lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej czy nie.

Monitor obsługi okresowej (System audio typu C/typu D)

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran Aplikacji.

2. Wybierz "Maintenance" (Obsługa okresowa), aby wyświetlić ekran z wykazem czynności obsługi okresowej.

3. Wybierz na ekranie pozycję ustawień, w której chcesz wprowadzić zmiany.

W ekranie konfiguracji można dostosować ustawienia w następujący sposób:

Zakładka Element Objaśnienie
Obsługa okresowa Ustawienie Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Czas (w miesiącach) Wyświetla czas lub odległość do terminu/przebiegu, w którym konieczne jest wykonanie obsługi.

Wybierz ten element, aby ustawić okres obsługi.

Komunikat "Wymagany przegląd okresowy!" w kolorze czerwonym wyświetlany jest wraz z lampką sygnalizacyjną z symbolem klucza w zestawie wskaźników, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 500 km lub pozostała ilość dni wynosi mniej niż 15 (w zależności od tego, co nastąpi najpierw).

Dystans (w milach lub kilometrach)
Resetuj Kasuje czas i odległość do wartości początkowych.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej obsłudze.

Zamiana kół Ustawienie Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Dystans (w milach lub kilometrach) Wyświetla odległość, przy której konieczna jest zamiana opon.

Wybierz ten element, aby ustawić odległość do kolejnej zamiany opon.

Komunikat "Tyre Rotation Due!" (Wymagana zamiana opon) w kolorze czerwonym wyświetlany jest wraz z lampką sygnalizacyjną z symbolem klucza w zestawie wskaźników, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 500 km.

Resetuj Kasuje odległość do wartości początkowej.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej zamianie opon.

Wymiana oleju Ustawienie*1 Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Dystans (w milach lub kilometrach) Wyświetla odległość, przy której konieczna jest wymiana oleju.

Wybierz ten element, aby ustawić odległość do kolejnej wymiany oleju.

Komunikat "Oil Change Due!" (Wymagana wymiana oleju) w kolorze czerwonym wyświetlany jest wraz z lampką sygnalizacyjną z symbolem klucza w zestawie wskaźników, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 500 km.

Resetuj*2 Kasuje odległość do wartości początkowej.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej wymianie oleju

*1 Stosowanie elastycznego planu wymiany oleju silnikowego możliwe jest tylko w niektórych modelach. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Po wybraniu elastycznego planu wymiany oleju silnikowego na wyświetlaczu pojawią się następujące elementy. Sterownik silnika oblicza pozostałą przydatność oleju w oparciu o warunki pracy silnika, a kierowca informowany jest o konieczności wymiany oleju poprzez lampkę sygnalizacyjną z symbolem klucza świecącą się w zestawie wskaźników.

*2 Przy każdorazowej wymianie oleju silnikowego, w przypadku wersji SKYACTIV-D 1.5 wymagane jest skasowanie parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej silnikiem samochodu.

Jednostkę sterującą silnikiem samochodu może zresetować Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi Mazdy lub możesz zapoznać się z procedurą resetowania jednostki sterującej silnikiem samochodu na stronie 6-27.

Zakładka Element Objaśnienie
Wymiana oleju Okres eksploatacji oleju (%) Wyświetla termin przydatności oleju silnikowego, przy którym konieczna jest wymiana oleju.

Komunikat "Oil Change Due!" (Wymagana wymiana oleju) w kolorze czerwonym wyświetlany jest wraz z lampką sygnalizacyjną z symbolem klucza w zestawie wskaźników, gdy pozostała przydatność oleju pozwala na przejechanie mniej niż 500 km lub pozostała ilość dni wynosi mniej niż 15 (w zależności od tego, co nastąpi najpierw).

Resetuj Przywraca wartość pozostałej przydatności oleju do 100%.

System należy skasować po każdej wymianie oleju silnikowego.

Podstawowe informacje

Wprowadzenie Aby uniknąć obrażeń ciała, także u innych osób, lub uszkodzenia samochodu, należy zachować maksymalną ostro& ...

Plan obsługi wykonywanej przez właściciela

...

Categorie