Mazda 2: System zabezpieczenia przed kradzieżą

Mazda 2 –> Poznaj swoją Mazdę –> System zabezpieczenia przed kradzieżą

Przycisk blokowania elektrycznych podnośników szyb

Funkcja ta uniemożliwia działanie wszystkich elektrycznych podnośników szyb, z wyjątkiem szyby po stronie kierowcy. Gdy w samochodzie znajdują si ...

Modyfikacje i wyposażenie dodatkowe

Mazda nie gwarantuje prawidłowego działania alarmu, gdy system zostanie zmodyfikowany lub zostanie doinstalowane do niego jakiekolwiek dodatkowe wyposażenie. PR ...

Categorie