Mazda 2: System alarmowy

Jeżeli system alarmowy wykryje próbę otwarcia lub wewnętrzny czujnik ruchu rozpozna ruch w samochodzie, co może świadczyć o kradzieży pojazdu (wyposażonego w czujnik ruchu) lub znajdujących się w nim przedmiotów, alarm uruchomi syrenę oraz światła awaryjne.

System nie funkcjonuje dopóki nie zostanie właściwie uzbrojony. Opuszczając samochód należy wykonać prawidłowo procedurę uzbrojenia.

Wewnętrzny czujnik ruchu*

Ultradźwiękowy czujnik wykrywa ruch wewnątrz samochodu i uruchamia alarm w razie włamania.

Czujnik alarmu wykrywa określone rodzaje ruchu wewnątrz samochodu, może jednak reagować na zjawiska zewnętrzne, takie jak wibracje, hałas, wiatr.

PRZESTROGA

Aby zapewnić prawidłowe działanie wewnętrznego czujnika ruchu, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Działanie

Warunki uruchomienia syreny

Syrena emituje dźwięk przerywany, a światła awaryjne migają przez 30 sekund, gdy system zostanie uruchomiony na skutek:

Alarm uruchomi się ponownie (do 10 razy), jeżeli jedna z powyższych przyczyn będzie trwała nadal.

Alarm zostanie uruchomiony około 10 razy.

UWAGA

Jak uzbroić system

1. Zamknij dokładnie wszystkie okna.

UWAGA

(Z czujnikiem ruchu) System można uzbroić nawet przy opuszczonej szybie, jednak pozostawienie szyby nawet częściowo opuszczonej może być zaproszeniem dla złodzieja, a podmuchy wiatru mogą uruchomić alarm.

Czujnik ruchu alarmu można wyłączyć.

Patrz rozdział "Wyłączenie wewnętrznego czujnika ruchu/ przechyłu pojazdu" na stronie 3-49.

2. Wyłącz zapłon.

3. Upewnij się, czy pokrywa komory silnika, drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte.

4. Naciśnij w nadajniku przycisk blokowania lub zablokuj drzwi po stronie kierowcy z zewnątrz za pomocą klucza pomocniczego.

Światła awaryjne migną raz.

(Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania) Naciśnij przycisk żądania.

Lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą w zestawie wskaźników miga dwa razy na sekundę przez 20 sekund.


5. Po 20 sekundach alarm jest w pełni uzbrojony.

UWAGA

System alarmowy można również uzbroić, jeśli uaktywni się funkcja automatycznego ponownego blokowania, gdy wszystkie drzwi, pokrywa bagażnika i pokrywa komory silnika są zamknięte.

Patrz "Nadajnik" na stronie 3-5.

Alarm zostanie rozbrojony, gdy wykonana zostanie jedna z poniższych czynności w ciągu 20 sekund od chwili naciśnięcia przycisku blokowania:

Aby ponownie uzbroić system, wykonaj powtórnie procedurę uzbrojenia.

Gdy alarm został uzbrojony i wystąpi jeden z poniższych przypadków, wyłącz czujnik ruchu alarmu, aby zapobiec niepotrzebnemu uruchomieniu.

(Wewnętrzny czujnik ruchu)

UWAGA

Jeśli którekolwiek drzwi lub pokrywa bagażnika pozostaną zamknięte przez 30 sekund, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną ponownie automatycznie zablokowane, a system alarmowy zostanie uzbrojony, nawet w przypadku pozostawienia otwartych szyb.

Aby wyłączyć czujnik ruchu, naciśnij przycisk wyłączania czujnika w nadajniku w ciągu 20 sekund po naciśnięciu przycisku blokowania.

Światła awaryjne migną trzy razy.

UWAGA

Wyłączenie uzbrojonego alarmu

Uzbrojony system można wyłączyć za pomocą jednej z następujących metod:

Naciśnięcie przycisku odblokowania w nadajniku.

Uruchomienie silnika przyciskiem start włącznika zapłonu.

(Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Światła awaryjne migną dwa razy.

UWAGA

Gdy drzwi zostaną odblokowane poprzez naciśnięcie w nadajniku przycisku odblokowywania podczas, gdy system alarmowy jest wyłączony, światła awaryjne migną dwukrotnie, aby zasygnalizować, że system został wyłączony.

Aby wyłączyć sygnał alarmowy

Sygnał alarmu można wyłączyć na jeden z wymienionych poniżej sposobów:

Naciśnięcie przycisku żądania w drzwiach.

Naciśnięcie przycisku elektrycznego otwierania pokrywy bagażnika, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania.

Światła awaryjne migną dwa razy.

Naklejki dotyczące alarmu

Naklejka wskazująca, że Twój
samochód jest wyposażony w alarm znajduje się w schowku.

Mazda zaleca przykleić ją w dolnym prawym dolnym rogu szyby przednich drzwi.

Immobilizer

Immobilizer umożliwia uruchomienie silnika tylko wtedy, gdy system rozpozna klucz. Jeżeli ktoś spróbuje uruchomić silnik nierozpoznanym kluczem, si ...

Zalecenia dotyczące jazdy

...

Categorie