Mazda 2: Immobilizer

Immobilizer umożliwia uruchomienie silnika tylko wtedy, gdy system rozpozna klucz.

Jeżeli ktoś spróbuje uruchomić silnik nierozpoznanym kluczem, silnik nie uruchomi się, co pomaga zapobiec kradzieży samochodu.

Jeżeli masz problem z systemem immobilizera lub z kluczem, skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

PRZESTROGA

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej autoryzacji ze strony podmiotu odpowiedzialnego za zgodność produktu mogą pozbawić użytkownika prawa do posługiwania się elementem wyposażenia.

Aby uniknąć uszkodzenia klucza:

UWAGA

Działanie

UWAGA

Uzbrojenie

System uzbraja się, gdy włącznik zapłonu przekręcony zostanie z pozycji ON w pozycję OFF.

Lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą w zestawie wskaźników miga co 2 sekundy, do chwili rozbrojenia systemu.


Rozbrojenie

System rozbraja się, gdy włącznik zapłonu zostanie obrócony w pozycję ON przy użyciu właściwego zaprogramowanego klucza. Lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą włączy się na około 3 sekundy i zgaśnie. Jeżeli silnik nie uruchomi się właściwym kluczem, a lampka sygnalizacyjna systemu zabezpieczenia przed kradzieżą świeci się lub miga, spróbuj co następuje: Sprawdź, czy klucz znajduje się w zasięgu działania transmisji sygnału. Ustaw włącznik zapłonu w pozycji OFF, a następnie ponownie uruchom silnik. Jeśli po 3 lub więcej próbach silnik nie uruchomi się, skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

UWAGA

Modyfikacje i wyposażenie dodatkowe

Mazda nie gwarantuje prawidłowego działania alarmu, gdy system zostanie zmodyfikowany lub zostanie doinstalowane do niego jakiekolwiek dodatkowe wyposażenie. PR ...

System alarmowy

Jeżeli system alarmowy wykryje próbę otwarcia lub wewnętrzny czujnik ruchu rozpozna ruch w samochodzie, co może świadczyć o kradzieży p ...

Categorie