Mazda 2: Przycisk blokowania elektrycznych podnośników szyb

Mazda 2 –> Poznaj swoją Mazdę –> Szyby –> Przycisk blokowania elektrycznych podnośników szyb

Funkcja ta uniemożliwia działanie wszystkich elektrycznych podnośników szyb, z wyjątkiem szyby po stronie kierowcy. Gdy w samochodzie znajdują się dzieci, przycisk ten należy pozostawić w pozycji zablokowanej.

Pozycja zablokowana (przycisk wciśnięty): Jedynie szyba po stronie kierowcy może być podnoszona i opuszczana.

Pozycja odblokowana (przycisk nie wciśnięty): Szyby wszystkich drzwi mogą być podnoszone i opuszczane.

Przycisk blokowania elektrycznych podnośników szyb


Szyby sterowane ręcznie*

Aby otworzyć i zamknąć szybę, należy obracać korbką w drzwiach.

Szyby sterowane ręcznie


Działanie podnośników szyb pasażerów

Aby opuścić szybę do żądanej pozycji, naciśnij włącznik podnośnika szyby. Aby podnieść szybę do żądanej po ...

System zabezpieczenia przed kradzieżą

...

Categorie