Kia Rio: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Kia Rio –> Postępowanie w przypadku awarii –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu


Urządzenie ostrzegawcze ostrzegające o niskim ciśnieniu w ogumieniu / Kontrolka TPMS Każda opona, włącznie z oponą koła zapasowego (jeżeli jest w wyposażeniu), powinna być kontrolowana raz w miesiącu, kiedy jest zimna i dopompowana do uzyskania ciśnienia napełniania zalecanego przez producenta samochodu, podanego na etykiecie samoprzylepnej w samochodzie lub etykiecie ciśnienia napełniania na oponie.

(Jeśli pojazd użytkownika ma opony o innym rozmiarze, niż rozmiar wskazany na etykiecie w samochodzie lub etykiecie z ciśnieniem napełniania opon, użytkownik musi sam określić odpowiednie wartości ciśnienia napełniania tych opon). Pojazd Twój został wyposażony w Układ Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu (TPMS), jako dodatkowe wyposażenie bezpieczeństwa, które włącza urządzenie ostrzegawcze ostrzegające o niskim ciśnieniu w ogumieniu, gdy w jednym kole lub więcej ciśnienie znacznie się obniży.

Odpowiednio, gdy świecić się będą również kontrolki ostrzegawcze sygnalizacji niskiego ciśnienia w oponach, należy możliwie szybko zatrzymać pojazd i skontrolować opony, a następnie dopompować je do właściwego ciśnienia. Jazda samochodem, gdy ciśnienie w kole będzie dużo za niskie, spowoduje że opona ulegnie przegrzaniu i doprowadzi do jej uszkodzenia. Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu pogarsza również zużycie paliwa i trwałość bieżnika, i może mieć wpływ na prowadzenie pojazdu i zdolność jego zatrzymania.

Prosimy zwrócić uwagę, że TPMS nie zastępuje prawidłowej konserwacji opon, a utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponach spoczywa na kierowcy , nawet jeśli niskie ciśnienie nie osiągnęło poziomu włączania kontrolki TPMS urządzenia ostrzegawczego ostrzegającego o niskim ciśnieniu w ogumieniu.

Samochód Twój został wyposażony w kontrolkę sygnalizacji usterek TPMS, do wskazywania, kiedy układ nie pracuje prawidłowo. Wskaźnik wadliwego działania systemu monitorującego ciśnienie w oponach (TPMS) połączony jest ze wskaźnikiem ostrzegającym o niskim ciśnieniu powietrza w oponach. Gdy system wykryje wadliwe działanie, wskaźnik ostrzegawczy będzie migał przez około jedną minutę, a następnie zacznie świecić w sposób ciągły.

Będzie się to powtarzało przy kolejnym uruchomieniu pojazdu dopóki awaria nie zostanie usunięta.

Gdy kontrolka sygnalizacji usterek się świeci, system może nie być zdolny do wykrywania lub sygnalizowania niskiego ciśnienia w oponach zgodnie z jego przeznaczeniem.

Usterki działania TPMS mogą wystąpić z wielu powodów, włącznie z instalacją wymienionych opon i zamiennych opon lub tarcz kół na samochodzie, które uniemożliwiają prawidłowe działanie TPMS. Po wymianie jednej lub kilku opon, lub tarcz kół w samochodzie, należy zawsze sprawdzać kontrolkę sygnalizacji usterek TPMS, aby się upewnić, że wymiana lub zamiana opon i kół umożliwia kontynuowanie przez TPMS prawidłowego działania.

UWAGA Jeżeli wskaźnik systemu monitorującego ciśnienie w oponach (TPMS), wskaźnik ostrzegawczy o niskim ciśnieniu, nie świeci się przez 3 sekundy po przełączeniu wyłącznika zapłonu do położenia ON lub uruchomieniu silnika, albo gdy pozostaje włączony po tym, jak świecił się przez około 3 sekundy, pojazd należy odprowadzić do najbliższego autoryzowanego dealera Kia celem skontrolowania systemu.

Dane techniczne

Napięcie układu: 12 V prąd stały Napięcie robocze: 10 - 15 V prąd stały Prąd znamionowy: maks. 15 A Odpowiedni do stosowania w zakresie ...

Kontrolka ostrzegawcza niskiego ciśnienia opony

Urządzenie ostrzegawcze ostrzegające o niskim ciśnieniu w ogumieniu Gdy świeci się kontrolka urządzenia ostrzegawczego układu monitorowani ...

Categorie