Kia Rio: Wymiana opony z TPMS

Jeśli masz przebitą oponę, włączy się kontrolka urządzenia ostrzegawczego ostrzegającego o niskim ciśnieniu w ogumieniu.

Należy możliwie szybko udać do autoryzowanego dealera Kia celem dokonania naprawy opony lub wymienić oponę uszkodzoną na zapasową.

OSTROŻNIE Nie należy nigdy stosować reperaturki do napraw ogumienia nie zatwierdzonej przez Kia w przypadku koniecznej naprawy opony i/lub niskiego ciśnienia w oponie.

Masa uszczelniająca nie zatwierdzona przez Kia może spowodować uszkodzenie czujnika ciśnienia. Masa uszczelniająca znajdująca się na czujniku ciśnienia i w kole powinna zostać usunięta, gdy wymienia się oponę na nową.

Każde koło jest wyposażone w czujnik ciśnienia w ogumieniu zamontowany wewnątrz opony za trzonem zaworu. Musisz wykorzystywać koła odpowiednie do TPMS. Zaleca się, aby zawsze serwisować ogumienie kół u autoryzowanego dealera Kia. Nawet po wymianie opony, w której jest niskie ciśnienie na zapasową, wskaźnik ostrzegający o niskim ciśnieniu powietrza w oponach będzie się nadal świecił, dopóki opona ta nie zostanie wymieniona.

Po wymianie opony, w której jest niskie ciśnienie na zapasową, wskaźnik wadliwego działania systemu monitorującego ciśnienie w oponach może się zaświecić po kilku minutach, ponieważ nie zostanie pobudzony czujnik zamontowany na kole zapasowym.

Po ponownym napełnieniu powietrzem do zalecanego poziomu opony, w której było niskie ciśnienie i założeniu jej na koło lub po włączeniu przez autoryzowanego dealera Kia zamontowanego na wymienionym kole zapasowym czujnika TPMS, wskaźniki ostrzegawcze wadliwego działania systemu monitorującego ciśnienie w oponach oraz ostrzegający o niskim ciśnieniu powietrza w oponach zgasną w ciągu kilku minut po rozpoczęciu jazdy. Jeżeli wskaźnik nie zgaśnie po kilku minutach jazdy, należy udać się do autoryzowanego dealera Kia.

OSTROŻNIE Jeżeli oryginalna opona zostanie wymieniona na zapasową, czujnik TPMS na wymienionej oponie zapasowej powinien być włączony, a czujnik TPMS na oryginalnej oponie wyłączony. Jeżeli czujnik TPMS oryginalnej opony umiejscowiony na oponie zapasowej jest nadal aktywny, system monitorujący ciśnienie w oponach może nie działać prawidłowo. Należy go naprawić lub wymienić u autoryzowanego dealea Kia.

Może nie być możliwe określenie niskiego ciśnienia po prostu obserwując koła. Do pomiaru ciśnienia w ogumieniu należy zawsze wykorzystywać dobrej jakości samochodowy manometr ciśnienia. Proszę zauważyć, że opona, która jest gorąca (po jeździe) wykazuje wyższe ciśnienie mierzone niż opona zimna (od pozostawania w stanie unieruchomienia przez co najmniej 3 godziny i po przejechaniu mniej niż 1 mili (1,6 km) w ciągu tego okresu 3 godzin). Przed pomiarem ciśnienia napełnienia należy umożliwić oponom wystygnięcie. Przed napełnianiem opon do wymaganego ciśnienia należy zawsze zwracać uwagę, czy są one zimne. Zimna opona oznacza, iż pojazd pozostawał nieruchomy przez 3 godziny i przejechał nie więcej niż 1 milę (1,6 km) w ciągu 3 godzin.

OSTROŻNIE Nie należy stosować żadnej masy uszczelniającej do opon, z wyjątkiem Tire Mobility Kit zatwierdzonego przez Kia, jeśli pojazd jest wyposażony w System monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Płynna masa uszczelniająca może spowodować uszkodzenie czujników ciśnienia w oponach.

 

OSTRZEŻENIE - TPMS
  •  TPMS nie może ostrzegać użytkownika samochodu o poważnym i gwałtownym uszkodzeniu opony spowodowanym przez czynniki zewnętrzne.takie jak gwoździe lub zanieczyszczenia.
  •  Jeśli użytkownik samochodu odczuwa jakąkolwiek jego niestabilność, powinien niezwłocznie zdjąć stopę z pedału przyspieszania i stopniowo rozpocząć hamowaniez niewielką siłą i zjechać z drogi w bezpieczne miejsce.

 

OSTRZEŻENIE N i e o d p o w i e d z i a l n e manipulowanie, zmiany lub wyłączanie części Układu Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu (TPMS) mogą zakłócić zdolność układu do ostrzegania kierowcy o niskim ciśnieniu w ogumieniu i/lub uszkodzić układ TPMS.

N i e o d p o w i e d z i a l n e manipulowanie, zmiany lub wyłączanie części Układu Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu (TPMS) mogą spowodować unieważnienie gwarancji na tę część pojazdu.

Kontrolka usterki TPMS (Układ Monitorowania Ciśnienia w Ogumieniu)

Wskaźnik ostrzegający o niskim ciśnieniu powietrza w oponach będzie się świecił po tym, jak migał przez około jedną minut ...

Holowanie

...

Categorie